Proef inzameling plastic flesjes in Opsterland van start

Opsterland-Ooststellingwerf - Bij Sport- en ontspanningscentrum Kortezwaag is vandaag, maandag 28 november, een anderhalf jaar durende proef voor het inzamelen van zogenaamde petflesjes.

Dit zijn de plastic flesjes die gebruikt worden voor fris- sportdranken. Naast het sportcentrum gaat de Burgemeester Harmsmaschool mogelijk ook meedoen aan de landelijke proef die als thema ‘schoon belonen’ meekrijgt. Bij het Sport- en ontspanningscentrum zijn ter promotie speciale posters opgehangen en afvalcontainers geplaatst. Het doel is om bij alle deelnemers zoveel mogelijk petflesjes in te zamelen en daarmee:
  • Zwerfafval (preventief) te voorkomen
  • De betrokkenheid en bewustwording bij (zwerf)afval te vergroten en te belonen
  • Grotere stromen goed te recyclen verpakkingsmateriaal te organiseren
  • Meer blik en kunststof(verpakkingen) in te zamelen
  • De maatschappelijke kosten van inzamelen te verlagen
Wethouder Rob Jonkman: ,,De deelnemers worden voor hun goede gedrag in de proef op verschillende manieren beloond. In sommige gemeenten gebeurt dat door geld te geven. In Opsterland hebben we ervoor gekozen om in natura te belonen. We bepalen in het nieuwe jaar samen hoe die beloning eruit ziet omdat dan meer zicht is op de snelheid waarmee de containers gevuld worden."   Proef ‘Schoon Belonen’ De landelijke proef is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Stichting Afvalfonds en Stichting Natuur en Milieu. Door bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, scholen en verenigingen te motiveren en op prikkelende wijze te belonen voor goed gedrag, wordt een bijdrage geleverd aan de landelijke milieudoelstellingen en -ambities. Aan de proefvoor het inzamelen van petflesjes en blikjes doen in totaal 83 gemeenten mee, waarvan 3 in Friesland. In totaal worden er in Nederland 3,2 miljoen mensen bij de proef betrokken. Onderdeel van de proef is ook om uit te zoeken wat het effect van de verschillende manieren van belonen is. Meer informatie over de proef vindt u op: www.schoonbelonenmagazine.nl. Naast deze proef levert de gemeente Opsterland ook via de jaarlijkse Friese Himmelwike een bijdrage aan voorkomen van zwerfafval.  Meer informatie vindt u op: www.omrin.nl/himmelwike. Foto's: Henk Stoelwinder