Informatiebijeenkomst Under de Toer in Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf - In de Mariakerk van Kortezwaag wordt dinsdag 13 december van 19.30 tot 22.00 uur een bijeenkomst van Under de Toer gehouden.

In 2018 worden naast een bijzondere voorstelling in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden in dertig Friese dorpen opmerkelijke verhalen verbeeld/verteld door combinaties van kerkbesturen, verenigingen en kunstenaars. Tot 15 januari 2017 kunnen plannen worden ingediend op underdetoer.nl. De uiteindelijk geselecteerde projecten worden vanuit Under de Toer begeleid door Tamara Schoppert en Jos Thie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt de projecten financieel. Sinds de start van de aanmeldperiode van Under de Toer op zondag 23 oktober, zijn al 45 ideeën besproken met Jos Thie en Tamara Schoppert. De ideeën zijn allen gebaseerd op intrigerende verhalen rondom een Friese kerk en betreffen allemaal een samenwerking tussen verenigingen en kunstenaars. De inhoud is heel divers: van dorpsfilm en kunstroute tot vertelfestival en videomapping. Voor iedereen die nog met een idee voor Under de Toer rondloopt en voor alle initiatiefnemers die zich hebben gemeld en nog vragen hebben, wordt in december een drietal informatiebijeenkomsten georganiseerd, één ervan dus in Gorredijk. Op de avond  wordt informatie over het project verstrekt, worden vragen beantwoord en worden er tips gegeven om inhoudelijk en zakelijk tot een goed plan te komen. Ook is een adviseur van Keunstwurk aanwezig die informatie kan geven over het schrijven van een projectplan en de aanwezigen mogelijk in contact kan brengen met beoogde partners. Het is prettig als belangstellenden zich minimaal drie dagen voor een bijeenkomst aanmelden via info@underdetoer.nl. Ook kunnen vooraf vragen worden ingediend.