Oldeberkoop zet de Stellingwerver deuren open voor CH18

OLDEBERKOOP - Open Deuren is de titel van het plan dat de dit jaar opgerichte Stichting O18 dinsdag in de gemeenteraad van Ooststellingwerf presenteerde en openbaar maakte.

Deze stichting, bestaande uit vertegenwoordigers van Open Stal, Plaatselijk Belang Oldeberkoop en andere enthousiaste Oldeberkopers, ontwikkelde met steun van de gemeente Ooststellingwerf een plan om ook Ooststellingwerf een plek op de Culturele Hoofdstad-kaart van 2018 te geven. De initiatiefgroep spreekt met dit plan de ambitie uit om vanuit het gegeven Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa een meerjarig, duurzaam en breed gedragen kunstenproject in Zuidoost-Friesland te realiseren. De gemeente Ooststellingwerf staat centraal in dit plan, genaamd Open Deuren. De drie projecten uit het plan spelen in alle 13 Ooststellingwerver dorpen. Van ons… door ons… voor ons en voor jou! Steeds werkend vanuit de kracht van de Ooststellingwerfse gemeenschap. De drie projecten kregen de volgende titels mee: 1 - Open Deuren 2 - Kunsthuisjes en Kunstkamers 3 - Verhalen in het landschap Kenmerkend voor Ooststellingwerf zijn gastvrijheid, Stellingwerver streektaal, natuur, rust, cultuur en beleving. Juist hierop stelt Stichting O18 haar vizier scherp en daarmee wil de stichting in Ooststellingwerf op een duurzame wijze kunst, cultuur en de bijzondere gemeenschap in de schijnwerpers zetten. Dat geldt niet alleen voor het jaar 2018, Leeuwarden Culturele Hoofdstad, maar ook voor het jaar daarvoor én de jaren daarna. Schatkamers Met de drie kunstprojecten wil Stichting O18 een stimulans geven en de deuren naar de schatkamers van de gemeente Ooststellingwerf, vol met cultuur en beleving, voor zowel inwoners als bezoekers openen. Dit resulteert in gastvrije open deuren naar de talloze natuur-, rust- en cultuurzoekende bezoekers van de Zuidoosthoek van Friesland. De vele bijzondere locaties in Ooststellingwerf en hun verhalen vormen de basis van Stichting O18’s Open Deuren. Waarbij ze verleden en heden onlosmakelijk met elkaar verbinden. De stichting wil de Ooststellingwervers en vele anderen inspireren en enthousiasmeren om deel te nemen in het culturele landschap van de gemeente Ooststellingwerf en Friesland.