Stellingwerf College werkt de hele week aan 'Gelijkheid'

OOSTERWOLDE - De komende week staat het Stellingwerf College in het teken van gelijkheid.

De 'Week van de gelijkheid' is een initiatief van de Leerlingenraad, gesteund door de schoolleiding en begeleid door Albert Bouwman, docent Filosofie. De week, van maandag 5 december tot en met vrijdag 9 december, is bedoeld als uitbreiding van paarse vrijdag, vrijdag 9 december. Doelstelling is om aandacht te vragen voor alle groepen die in de praktijk ervaren minder gelijk behandeld te worden dan anderen. Of het nu gaat om seksuele voorkeur, ras, economische welstand, geloofsovertuiging of standpunten over vluchtelingen. Vrijdag 9 december eindigt deze week met een happening op het sportveld. Er staan 12 klassen op het sportveld, die samen de kleuren van de regenboog vormen. De rest van de klassen komt naar het sportveld om dit spektakel te bekijken. Het schouwspel moet van boven af bekeken heel bijzonder worden.