Slotakkoord Muziekschool Beetsterzwaag

Drachten - De muziekschool in Beetsterzwaag aan de Vlaslaan 3 verliest na ruim veertig jaar haar educatieve functie.

Gemeente Opsterland koos dit najaar voor de hoogste bieder en een wijziging van de bestemming tot woonhuis, met nog slechts één lokaal beschikbaar voor culturele doeleinden. Ondanks de bittere teleurstelling over deze beslissing van de gemeente Opsterland, grijpt de actiegroep Red de Muziekschool Beetsterzwaag dit moment aan om op een feestelijke wijze afscheid te nemen van dit gebouw. Op zaterdag 10 december organiseren zij het Slotakkoord. Tussen 17.00 en 22.00 is er toneel, muziek, cultuur, eten en drinken. De toegang is gratis, echter een financiële bijdrage wordt op prijs gesteld. Iedereen, die de muziekschool een warm hart toedraagt, nu of in het verleden, is van harte welkom.