Berkoper wensboom voor gedachten, wensen en gedichten

Opsterland-Ooststellingwerf -  Plaatselijk Belang Oldeberkoop nodigt alle inwoners uit zondag 11 december om 19.00 uur samen te komen bij de grote kerstboom bij de Geit in het centrum van Oldeberkoop.  

De kerstboom fungeert die avond als wensboom: voor gedachten, wensen en gedichten die een plaats in het licht verdienen tijdens de donkere dagen. ,,Neem uw wens/gedachte mee zodat we die allemaal in het licht kunnen hangen en ze niet vergeten worden. Om de stilte te doorbreken willen we graag samen zingen.  Mocht u niet zo goed bij stem zijn dan kun u leunen op de begeleiding van het Onderdukerskoor en de zang van Janna Eijer", aldus Plaatselijk Belang. Aktief Oldeberkoop zorgt voor iets voor de inwendige mens. In de winkel van familie De Jong aan Wolvegasterweg 1 kunt u transparante kerstballen kopen. Daar kunt u uw wens of gedachte in doen. De opbrengst is om de gemaakte kosten te dekken en wat overblijft gaat naar de woensdagouderen bijeenkomsten.