Tynster Bouke Oldenhof in Adviescommissie Gysbert Japicxpriis 2017

TIJNJE - Toneelschrijver Bouke Oldenhof uit Tijnje is door Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân benoemd in de adviescommissie voor de Gysbert Japicxpriis 2017, de belangrijkste literaire prijs van de Friese literatuur.

Naast Oldenhof zijn in de commissie benoemd dichter Pieter Boskma en Gerlien van Dalen, directeur van de Stichting Lezen. De prijs wordt volgend jaar toegekend voor oorspronkelijke Friestalige poëzie uit de periode 2013-2016. In totaal zijn er zo’n veertig dichtbundels om te beoordelen. Het is ook mogelijk een dichterlijk oeuvre te bekronen. In juni 2017 worden de nominaties bekendgemaakt. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 14 oktober 2017 in de Martinikerk in Bolsward. Zoals cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes aankondigde in haar toespraak bij de vorige uitreiking van de Gysbert Japicxpriis wordt de prijswinnaar in 2017 pas bekendgemaakt bij de prijsuitreiking zelf en niet meer zoals gebruikelijk een maand van tevoren. Dit is een belangrijke innovatie in de procedure. Bouke Oldenhof (1957) is toneelschrijver, vertaler en recensent. Hij studeerde Nederlands en Fries in Groningen en theaterwetenschap in Amsterdam. Van 1980-1989 was hij redacteur van het Friese literaire tijdschrift Hjir. In 1980 werd hij leraar Nederlands en Fries aan onder andere de lerarenopleiding Ubbo Emmius. Van 1991-1993 was hij coördinator literatuurbevordering bij het toenmalige Fries Letterkundig Museum (FLMD). Vanaf 1998 is hij full time zelfstandig toneelschrijver en vertaler. Oldenhof werkte ook mee aan literatuurhistorische werken zoals de nieuwe editie van het Lyts Hânboek fan de Fryske Literatuer en Zolang de wind van de wolken waait. Pieter Boskma (1956) is dichter. Hij woonde tot zijn dertiende in Leeuwarden, daarna buiten Fryslân. In 1985 voltooide hij zijn doctoraalstudie culturele antrolopologie in Amsterdam. Aan het eind van de jaren tachtig maakte hij deel uit van de jonge dichtersgroep de Maximalen die meer straatrumoer in de poëzie verlangden. Zijn bekendste dichtbundel is het bejubelde en meerdere keren herdrukte Doodsbloei (2010) over de dood van zijn vrouw. Recent verscheen zijn veertiende bundel, Tsunami in de Amstel. Zijn gedicht ‘Het hoogste lied’ ligt als onderdeel van de poëzieroute Leeuwarden voor de Achmeatoren. Gerlien van Dalen (1963) is sinds 2009 directeur van Stichting Lezen, het landelijk centrum voor leesbevordering en literatuureducatie. Ze studeerde Nederlands en Kunstbeleid in Groningen. In de jaren negentig was ze werkzaam bij het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en had ook Friese subsidiezaken in portefeuille. In dat kader bekwaamde ze zich in het Fries. Ze was voorzitter van de ‘Griffeljury’ (2010-2012) en juryvoorzitter van de ‘Gouden Lijst’ (2011-2013).