Klasgenoten gezocht voor reünie O.L.S. Gorredijk

Opsterland-Ooststellingwerf -  Voor de leerlingen die in 1953 in de eerste klas op de O.L.S. in Gorredijk (nu De Trimbeets) begonnen bij juf Riek Landman en voor een ieder die tijdens de rit tot 1959 aan- of afhaakte wordt in het voorjaar van 2017 een reünie gehouden.

Er zijn al veel adressen bekend, maar er worden nog een aantal klasgenoten 'vermist'. Naar de volgende personen is de organisatie op zoek: Jan Stuy, Marietje Velstra, Anneke Hofstra (verhuisd naar Heerenveen: ouders hadden een kachelwinkel aan de Langewal) Lucy Wychers, Tiny Jonker, Agenietje Tasma, Haye Annema, Marten Westerveld, Diny Post, Grietje Sietsma (Kerkewal: in 1956 verhuisd naar Alkmaar), Marijke Rudolphy, Hilbrand Rudolphy, Trijntje de Kleine, Hidde Klijnstra, Gerard Koopmans, Uilke de Haan, Aaltje de Boer, Jan Bekhof en Wim Bouma. Als u een van bovenstaande personen kunt traceren, wilt u dan aan diegene doorgeven dat ze worden 'gezocht'? De adresgegevens kunnen worden doorgegeven aan Sjirk Sipkema, Oranjerie 33A, 9351 HX Leek, of via e-mail: sjirksipkema@hotmail.com of tel. 06-17479742.