Timpaan Welzijn zoekt met spoed vrijwilligers

Drachten - Timpaan Welzijn zoekt met spoed vrijwilligers voor het begeleiden van nieuwkomers die in de gemeente Opsterland komen wonen en daar gaan inburgeren.

Het doel is nieuwkomers te helpen bij het maken van een goede start, gericht op het zo snel mogelijk zelfstandig en zelfzelfredzaam worden in de Nederlandse samenleving. Werkzaamheden zijn het begeleiden en coachen van nieuwkomers die via de asielprocedure in een verblijfsstatus hebben gekregen. Dat houdt onder meer in: wegwijs maken in de Nederlandse samenleving, helpen bij het invullen van formulieren en andere administratieve zaken en ondersteuning bieden bij het leggen van contacten en het opzetten van een netwerk. Timpaan zoekt enthousiaste mensen die affiniteit hebben met de doelgroep, houden van samenwerken en verbinden, kunnen motiveren en inspireren, handig zijn met administratieve zaken en internet, gemotiveerd zijn om mee te doen aan de interne scholing en trainingen en zich minimaal één dagdeel per week flexibel willen inzetten. Timpaan biedt training en scholing op maatm, interessant en zinvol vrijwilligerswerk, adequate begeleiding door de beroepskracht, regelmatige (intervisie)bijeenkomsten met de vrijwillige begeleiders en reis- en onkostenvergoeding. Wie belangstelling heeft kan telefonisch of per mail contact opnemen met Y. Suiveer, tel. 06-25000644 (y.suiveer@timpaaanwelzijn.nl) of G. Miedema, tel. 06-46073968  (g.miedema@timpaanwelzijn.nl).