Transferium net op tijd klaar voor eerste Arrivabussen zondag

DRACHTEN - De herinrichting van het Ureterpvallaat en het nieuwe transferium Drachten-Oost zijn nog niet helemaal klaar, maar zondag moeten de nieuwe Arrivabussen er kunnen stoppen. Daarom werd het project vanmiddag geopend.

De Friese Gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Ron van der Leck van Smallingerland en Wout Jan Adema van Rijkswaterstaat namen vanmiddag om half vier het nieuwe transferium officieel in gebruik, door met een lijnbus door een gordijn te rijden. Daarna ontkurkte Poepjes voor de drie champagne. Zuiderzeespoorlijn De herinrichting van het gebied rond het Ureterpvallaat startte dit voorjaar en zorgde er voor dat Drachten-Oost deze hele zomer beperkt bereikbaar was. Maar het was niet voor niks, vond Poepjes. ,,Fryslân moat goed berikber bliuwe en dit is aanst ien fan de pylders fan ús berikberheid.'' Het project is onderdeel van de provinciale Investeringsagenda, die gevuld is met geld dat bedoeld is als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeespoorlijn, de treinverbinding van Amsterdam naar Groningen via Drachten. Provincie, Rijkswaterstaat, gemeente en ondernemers werken in die Investeringsagenda  samen aan het verbeteren van de economische positie en de bereikbaarheid van Drachten. Het Ureterpvallaat kreeg twee turborotondes ter bevordering van de verkeersdoorstroming. De wachtrijen bij de afritten van de N31 zijn daarmee verleden tijd, hoopt Wout Jan Adema van Rijkswaterstaat. ,,En daarmee ook de vele kop-staart-botsingen op de op- en afritten.'' Lanenstructuur Het nieuwe tweerichtings fietspad dat aan de zuidkant van het Ureterpvallaat is aangelegd, zorgt er voor dat fietsers niet meer de op- en afritten met de Wâldwei (N31) hoeven over te steken. Komend voorjaar plant de gemeente nieuw groen langs de weg, die de lanenstructuur van het nieuwe Ureterpvallaat duidelijk zichtbaar moet maken. Het nieuwe transferium Drachten-Oost aan de Zonnedauw neemt straks de functie van centraal busstation over van station Van Knobelsdorffplein. Vanaf zondag, wanneer de eerste bussen het transferium aandoen, kunnen reizigers hier overstappen op lokale lijnen of beginnen aan een internationale busreis. Het transferium krijgt verschillende faciliteiten, waaronder een fietsenstalling met 400 plaatsen, fietskluizen (via een app te reserveren, openen en betalen) en een Arriva store. Dat gebouw is volgens de planing pas gereed in februari en zal zo lang wordne vervangen door een keet. ,,Samen met de open en parkachtige uitstraling van het gebied zorgt dit ervoor dat het gebruik van en verblijf op het transferium zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt. Als wethouder, maar ook als inwoner van Drachten, ben ik hier enorm trots op'', aldus Van der Leck.