10.000 euro dwangsom voor kapper blijft: 'maar op een andere locatie mag het wel'

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland houdt vast aan de dwangsom van 10.000 euro voor kapper Jan Wieldraayer, die zondag zijn kapsalon wil openen voor het goede doel. De actie mag elders wel gewoon doorgaan, zegt de gemeente, die tevens dreigt met celstraf (6 maanden) en boete (19.000 euro). 

Tekst en foto Fokke Wester De gemeente Smallingerland dreigde woensdagmiddag al met een dwangsom voor Wieldraayer, die zondag zijn kapsalon P.W. Hoofdstraat in winkelcentrum De Drait wil openen om een dag lang actie te voeren voor de Linda.Foundation, die zich inzet voor armoedebestrijding. De hele dagopbrengst zou gaan naar het fonds van Linda de Mol en mensen met een bon van de organisatie zouden zondag gratis geknipt worden. Protest De actie was tegelijk ook bedoeld als protest tegen de gedwongen winkelsluiting op zondag, liet Wieldraayer deze week eerder al op deze site weten. De ondernemer gooide daarmee bewust de knuppel in het hoenderhok, omdat Smallingerland geen koopzondag kent. Bij de coalitie-onderhandelingen na de jongste verkiezingen voor de gemeenteraad hebben Partij van de Arbeid, D66, ChristenUnie en Socialistische Partij op voorstel van de laatste twee besloten deze gehele regeerperiode (2014-2018) de koopzondag niet in te voeren. Ook na dringende verzoeken vanuit de lokale ondernemers en diverse oppositiepartijen halverwege de raadsperiode bleven de vier partijen bij hun gezamenlijke standpunt. Het ambtelijke voorstel om Wieldraayer een last onder dwangsom van 10.000 euro op te leggen, wat betekent dat hij de boete moet betalen zodra hij de overtreding begaat, is vanochtend overgenomen door het college van burgemeester en wethouders (zie de brief hieronder). Burgemeester Tjeerd van Bekkum heeft Wieldraayer persoonlijk gebeld om hem van de maatregel op de hoogte te brengen. ,,Hy sei dat ik de knipaksje wol yn de Brede Skoalle De Drait hâlde mocht. Ik ha tsjin him sein: skamje jo jo net foar sokke almachtige huichelarij. Jim sette hjirmei Drachten te kijk foar it hiele lân.'' Landelijke media Wieldraayer is al gebeld door landelijke media. Onder andere Hart van Nederland en PowNews wilden met hem naar het gemeentehuis, maar daar heeft de ondernemer geen zin in. ,,Ik wol net oan de leibân fan sjoernalisten it gemeentehûs ynstappe.'' Wieldraaijer heeft ook contact gehad met de juridische afdeling van de branche-organisatie ANKO, waar hij lid van is. ,,De aksje giet sa wy sa troch, en wat my oangiet it leafst yn myn kapperssaak. Mar it soe dus ek yn de tsjerke hjir foaroer meie, de Arke, of yn de snackbar in eintsje fierderop, want de horeka mei op snein wol iepen. It is je reinste huichelarij.'' Lees ook: Gemeente dreigt kapper met dwangsom van 10.000 euro om actie op ‘Koopzondag’ Kijk hier voor de gehele brief van de gemeente Smallingerland. De belangrijkste alinea's uit de brief van de gemeente:  Zondagopening is in onze gemeente in strijd met de Winkeltijdenwet. Wij handhaven hier strikt op. In deze brief delen wij u mee ook in uw geval handhavend op te treden. Wij hebben besloten om u een preventieve last onder dwangsom op te leggen. De last bestaat er uit, dat u de kapperszaak op zondag 18 december 2016 gesloten dient te houden voor publiek. Als u niet aan de last voldoet en uw zaak aanstaande zondag opent voor publiek verbeurt u een dwangsom van € 10.000,--. In artikel 2, lid 1 onder a van de Winkeltijdenwet is bepaald, dat het verboden is op zondag een winkel voor het publiek geopend te hebben. In artikel 3, lid 1 van de Winkeltijdenwet is bepaald, dat de gemeenteraad bij verordening vrijstelling van de in artikel 2 vervatte verboden kan verlenen. De gemeenteraad heeft op 3 maart 2015 een nieuwe Verordening winkeltijden Smallingerland 2015 vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 23 mei 2015. In de Verordening is geen vrijstelling opgenomen van het verbod om op zondag een winkel voor het publiek geopend te hebben. Ook niet voor actie voor een goed doel. Dat wil niet zeggen, dat we niet positief staan tegenover het goede doel waarvoor u zich in wilt zetten. U kunt uw actie ook op een andere dag uitvoeren en daarmee het goede doel steunen. Iedere gemeenteraad maakt hierin zijn eigen afweging. Zoals u ook aangeeft kan het dus zo zijn, dat in een buurgemeente zondagopening wel is toegestaan. De Winkeltijdenwet biedt die ruimte. U hebt aangegeven "lidmaatschapskaarten" uit te reiken, waardoor de klanten lid zijn van een besloten club. Naar onze mening is uw benadering niet juist. In de Winkeltijdenwet is in artikel 1 aangegeven, dat een winkel een voor het publiek toegankelijke ruimte is waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht. Een kapperszaak is daarmee een winkel en valt daarmee onder de Winkeltijdenwet. Uit jurisprudentie van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) is gebleken dat het gebruik van een systeem met lidmaatschapspasjes geen reden is aan te nemen dat de verkoopactiviteit niet plaatsvindt in een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte in de zin van de Wet. Hierdoor is er geen sprake van beslotenheid (uitspraak ECLI:NL:CBB:2008:BC40950). Dit betekent, dat u met de opening van de kapperszaak op zondag handelt in strijd met artikel 2 van de Winkeltijdenwet. Een preventieve last onder dwangsom kan worden opgelegd als er sprake is van een klaarblijkelijk gevaar van een op zeer korte termijn te verwachten overtreding van een concreet bij of krachtens de wet gesteld voorschrift. Naar onze mening is daar sprake van. De aard van de overtreding hebben we hiervoor uitvoerig gemotiveerd. Dat er sprake is van een klaarblijkelijk gevaar blijkt uit het feit, dat u na het telefonisch contact op 14 december volhardend bent in uw voornemen om uw kapperszaak open te stellen voor publiek. Op uw facebookpagina is ook aangegeven, dat de zaak op zondag geopend is. Reden voor ons om u een preventieve last onder dwangsom op te leggen. De last bestaat er uit, dat u uw kapperszaak op zondag 18 december 2016 gesloten dient te houden voor publiek. Als u niet aan de last voldoet en de showroom aanstaande zondag 18 december 2016 opent voor publiek verbeurt u een dwangsom van € 10.000,— Wij zijn ons er van bewust, dat deze last slechts enkele dagen voor de verwachte overtreding aan u kenbaar wordt gemaakt. Wij zien hierin echter geen aanleiding om de last eerst voor zondag 18 december 2016 op te leggen. Redenen hiervoor zijn de aard van de zaak en het risico op navolging door anderen. Vanwege het feit, dat u normaliter niet geopend bent op zondagen betekent dat er ook geen sprake is van schade. Tevens is het geopend hebben van de kapperszaak een overtreding van de Wet economische delicten (WED). De overtredingen van de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de Winkeltijdenwet worden bestraft met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of een geldboete van de vierde categorie (€ 19.000). Het toezicht hierop is belegd bij politie en de FIOD.