Een miljoen euro van Provincie voor bouw Biobase Center op Ecomunitypark

Opsterland-Ooststellingwerf - De provincie Fryslân stelt voor de bouw van een Biobase Center op het Ecomunitypark in Oosterwolde een miljoen euro beschikbaar.

De totale investering is 3,1 miljoen euro. De planning is dat in 2018 het Biobase Center open gaat. In het Biobase Center gaan bedrijven en studenten samenwerken aan innovatie en ondernemerschap. Zo ontstaan er nieuwe producten en diensten op het gebied van Biobased Economy (economie die gebruik maakt van biomassa) en duurzaamheid. Hart van het park Het Biobase Center wordt het hart van het Ecomunitypark. Het doel is dat het bedrijfsleven en het onderwijs op elkaar aansluiten. Zo zijn ze samen aanjager voor een Biobased Economy. Ook maakt het Center de regio aantrekkelijker voor de vestiging van duurzame bedrijven. En draagt het bij aan de samenwerking en inspiratie voor bedrijven in de hele provincie. Gedeputeerde Sander de Rouwe: ,,Het Biobase Center is een mooi initiatief om onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar aan te laten sluiten. Belangrijk is dat het Friese mkb hiervan profiteert. Ondernemers maken gebruik van de denkkracht en structuur van scholen. Op haar beurt kan het onderwijs uit de nieuwste kennis en inzichten van het bedrijfsleven putten.” Biobased Economy In een Biobased Economy draait de economie niet op fossiele brandstoffen zoals aardolie en kolen, maar op biomassa en biobrandstoffen. Zo wordt biomassa gehaald uit bijvoorbeeld gft-afval, bermgras of planten die na de oogst op het land blijven liggen. Dit wordt bijvoorbeeld omgezet in elektriciteit en warmte. Wurkje mei Fryslân De financiering is onderdeel van Wurkje mei Fryslân, hét economische pakket van de provincie Fryslân. De provincie werkt aan een sterke economie, waar iedere inwoner van Fryslân profijt van heeft. Vandaag, maar ook in de toekomst. Kijk voor meer informatie op de website: www.fryslan.frl/wurkje.