Rabobank Coöperatiefonds keert 124.500 euro uit aan negentien projecten

Opsterland-Ooststellingwerf - Tijdens een feestelijke bijeenkomst ontvingen de vertegenwoordigers van negentien verenigingen en stichtingen uit de regio een bijdrage van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Er werd in totaal 124.500 euro uitgekeerd.

De volgende negentien projecten ontvingen een bijdrage uit het Coöperatiefonds: Regio Oosterwolde:
 • Stichting Korenmolen De Weyert uit Makkinga: voor de inrichting van de molen;
 • Sportclub Makkinga, afd. Gymnastiek: voor de aanschaf van gymnastiekmaterialen;
 • Korfbalvereniging Lintjo uit Oldeberkoop: voor het aanleggen van een kunstgrasveld;
Regio Wolvega:
 • IJs- en Skeelerclub Lindenoord: voor de modernisatie van het skeelercomplex;
 • Stichting Manege Wolvega uit Sonnega: voor het aanbrengen van LED-verlichting in de manege;
 • Korfbalvereniging SCO uit Oldeholtpade: voor het aanleggen van een kunstgrasveld;
 • Stichting Remco Heite Schaaktoernooi uit De Stellingwerven: voor de aanschaf van schaakspellen;
 • Stichting Behoud Finkegea: voor renovatie van het kerkgebouw;
Regio Mid-Fryslân:
 • Gymnastiekvereniging Hercules uit Akkrum: voor het vervangen van gymnastiekmateriaal;
 • Koor De Boarnsjongers uit Aldeboarn: voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie;
 • Stichting Play-Skate Court uit Grou: voor het realiseren van een multifunctioneel Play&Skate Court;
 • Oudercommissie OBS De Gielguore uit Mantgum: voor het opknappen van het schoolplein;
 • Muziekvereniging De Harmonie uit Akkrum: voor de aanschaf van muziekinstrumenten.
Regio Gorredijk:
 • Dorpsbelang Hoornsterzwaag-Jubbega: voor het verduurzamen van het dorpshuis door middel van het plaatsen van zonnepanelen;
Regio Heerenveen:
 • UNIS Flyers Jeugd & Recreatie uit Heerenveen: voor de aanschaf van veilige sportkleding;
 • OBS De Commanderije uit Heerenveen: voor het realiseren van een uitdagend speelplein;
 • PSV 't Haskelân uit Rotsterhaule: voor het aanbrengen van LED-verlichting in de manege;
 • Dorpsbelang Rottum: voor het vervangen van twee voetbalgoals;
 • Stichting Wijkraad Skoatterwâld uit Heerenveen: voor de aanschaf van een vogelnestschommel;
Leefbaarheid vergroten Met een bijdrage uit het Coöperatiefonds worden uiteenlopende initiatieven ondersteund die bijdragen aan de leefbaarheid van de lokale gemeenschap. Het afgelopen jaar is er in totaal 420.000 euro uitgekeerd aan tientallen projecten in de omgeving. Dit varieert van de herinrichting van schoolpleinen tot het verduurzamen van dorpshuizen door het plaatsen van zonnepanelen. Het Coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan maatschappelijke doelen. Aanvraag indienen De commissie - bestaande uit leden van de bank – komen ook in 2017 meerdere keren bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen. Aanvragen worden beoordeeld op basis van het reglement. Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de website www.rabobank.nl/heerenveen en kijk onder ‘Sponsoring en donaties’.