Publieksdag Fonds Ooststellingwerf: subsidie voor alle 21 initiatieven

Opsterland-Ooststellingwerf - Het was tot het laatste moment spannend wie er allemaal subsidie zouden ontvangen voor het Fonds Ooststellingwerf.

Nadat wethouder Engbert van Esch de top vijf genoemd had, kwamen de verlossende woorden: alle éénentwintig initiatieven krijgen subsidie. Alle initiatieven krijgen subsidie ondanks dat het totaal aangevraagde bedrag hoger was dan de voor deze ronde beschikbare 394.000 euro. Het college heeft hiertoe besloten om de eerlijkheid te garanderen. Tijdens de Publieksdag van het fonds op vrijdag 16 december hebben maar liefst dertienhonderd bezoekers gestemd, maar er waren ook nog een heel aantal bezoekers die niet zo lang in de rij wilden staan. ,,Het was echt overdreven druk. Geweldig!”, aldus een enthousiaste initiatiefnemer die blij was met alle aandacht voor zijn initiatief. De initiatieven zijn allemaal beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie en vrijdag ook door de ruim dertienhonderd bezoekers van de publieksdag. De adviescommissie gaf punten op bijvoorbeeld innovatie, sociale leefbaarheid en natuur en milieu. Vier extra punten konden er door de initiatieven verdiend worden door zoveel mogelijk stemmen te krijgen voor hun project. Voor en door inwoners Wethouder Engbert van Esch vindt het logisch dat inwoners van de gemeente Ooststellingwerf meebeslissen wie er subsidie krijgt: ,,Dit fonds is voor onze inwoners. Zij zijn het voor wie deze initiatieven gehouden worden, dus daarom krijgen ze van ons ook letterlijk een stem. Het is dan ook goed om te zien dat vandaag zoveel mensen daarvan gebruik hebben gemaakt. De initiatieven Dit was de tweede ronde van het Fonds Ooststellingwerf. In totaal is er één miljoen euro beschikbaar, die verdeeld wordt over drie rondes. De absolute topper qua het te ontvangen bedrag aan subsidie was vrijdag Zorg- en maatschappelijk centrum Makkinga: Stichting Dorpshuis Makkinga: 120.000 euro. De andere initiatieven die in deze tweede ronde subsidie hebben ontvangen, in willekeurige volgorde: Straatnamen, ons erfgoed: Ouderraad OBS de Toekan: 8.965 euro; Opschalen schoolschaken basisscholen: Stichting Het Heite Schaaktoernooi: 8.195 euro; Restauratie Graftrommels Elsloo: Hervormde Kerk Elsloo: 5.000 euro; Omvorming bestaande verlichting naar LED-verlichting: Sportvereniging de Griffioen: 27.200 euro; Haalbaarheidsonderzoek sportcentrum Appelscha: Stichting Duurzaam Ooststellingwerf: 29.500 euro; Jong en oud Ontmoet: Riemsoord, Zorggroep Liante: 33.129 euro; Ontmoetingscafé Stellinghaven: Stellinghaven, Zuidoost Zorg: 15.520 euro; Energiescan sportaccommodaties: Stichting Zwembad Haulewelle 6.500 euro; Bekhofschans aan de Lende: Koöperaasje doarp en lân: 6.000 euro; Een frisse wind door de Miente: De Miente: 6.500 euro; Nieuw hekwerk (tweede deel): Hertenkamp Jan Francke singel: 7.000 euro; Kennis- en Innovatiecentrum Ambachtelijk Weven: Weefcollectief Fryslân: 11.970 euro; Instrumenten en methoden voor Muziekonderwijs Concordia: Muziekvereniging Concordia Elsloo: 9.770 euro; Emotion day: Stichting Duurzaam Ooststellingwerf: 21.210 euro; Outdoor fitness Donkerbroek: Dorpsbelang Donkerbroek: 20.761 euro; De Buurtkamer Elsloo: Plaatselijk Belang Elsloo: 3.458 euro; De Veerkieker: Stellingwarver Schrieversrondte: 26.900 euro; Film Doar klep de klokke weer: Stellingwarver Schrieversrondte: 6.000 euro; Een schitterend begin van Haule: Plaatselijk Belang Helpt Elkander Haule: € 3.500; Multifunctioneel Sportveld: Stichting Scala: 41.000 euro.