Sociaaleconomische positie Stellingwerven verbeterd

Opsterland-Ooststellingwerf - Het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ heeft na zeven jaar de sociaaleconomische positie van de inwoners van de wijken Oosterwolde-Zuid, het Haerenkwartier, het dorp Haulerwijk (gemeente Ooststellingwerf) en het dorp Noordwolde (gemeente Weststellingwerf) verbeterd.

Ook hebben inwoners het gevoel gekregen dat hun omgeving er toe doet. Het project heeft draagvlak, vertrouwen en positieve energie opgeleverd in de gebieden. Dat concludeert Partoer op basis van de evaluatie die zij heeft uitgevoerd in opdracht van de Provincie Fryslân. Het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’ is in 2010 gestart op initiatief van Provinciale Staten. Het project heeft als doel om de sociaaleconomische positie en fysieke leefomgeving van de inwoners van de pilotgebieden in de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf te verbeteren, waarbij die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder. De aanpak lijkt op die van de ‘Vogelaarwijken’ in grote steden. Het project wordt in Noordwolde onder de naam ‘Bestemming Noordwolde’ uitgevoerd. Het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven heeft de bijzondere belangstelling van Sietske Poepjes, gedeputeerde van de Provincie Fryslân. ,,De gemeenten verleggen hun grenzen; van aandachtsgebieden naar inspiratiebron. Ik verwacht dat de aanpak en de resultaten andere dorpen en gemeenten zullen inspireren.’’ Veertien jaar aandacht Het bijzondere aan het project is dat het een lange looptijd heeft van veertien jaar. De langdurige aandacht heeft als resultaat dat er bestuurlijke rust heerst. Het heeft echter nog niet geleid tot een ‘rem op de projectencarrousel’. Een groot aantal deelprojecten is niet langdurig omdat zij of gericht waren op een korte termijn doel of geen structurele financiering of andere implementering hebben gekregen. Van onderop De werkwijze ‘van onderop’ blijkt erg belangrijk te zijn. Daarbij werken inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenten samen. Door deze aanpak wordt geprobeerd zoveel mogelijk draagvlak, energie en sociale samenhang te generen in de dorpen. ,,Je ziet dat het zijn vruchten begint af te werpen, dat is mooi om te zien”, stelt Alies Hoitsma, onderzoeker van Partoer. Wel blijkt uit het onderzoek dat er voornamelijk input en uitvoer van onderop is, burgerinitiatief komt minder vaak voor. Ook blijkt maatwerk van belang te zijn. Het advies is om in verschillende situaties een goede mix te vinden tussen van onderop en van bovenaf. Combinatie van stenen en mensen In beide gemeenten zijn al veel deelprojecten opgezet, de afgelopen jaren 26 in totaal. De deelprojecten ‘Voor de wijk, door de wijk’, waarbij inwoners met een uitkering klussen doen in Oosterwolde en het deelproject ‘Buitengewoon Noordwolde’, dat fysieke knelpunten in Noordwolde heeft aangepakt zijn daar mooie voorbeelden van. Uit het onderzoek blijkt dat fysieke en sociale projecten niet zonder elkaar kunnen. ,,Het opknappen van de omgeving maakt inwoners trots op hun gebied, wat een belangrijke voorwaarde kan zijn voor een beter sociaal verband’’, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. De diverse deelprojecten die zijn opgestart en de langdurige, integrale aanpak waarbij de Provincie Fryslân, gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken, hebben gezamenlijk bijgedragen aan de doelstellingen van de Aandachtsgebieden Stellingwerven. In beide gemeenten is de komende jaren aandacht nodig om de doelstellingen te realiseren en de resultaten te bestendigen. Er zijn nog steeds achterstanden, met name op het gebied van inkomen.