Voorlopige opbrengst Glazen Huis in Oosterwolde ruim 2100 euro

Opsterland-Ooststellingwerf -  De lokale omroep Odrie zette zich van vrijdag tot en met zondagmiddag in voor de inzamelingsactie Serious Request, met een eigen Glazen Huis in Oosterwolde. De voorlopige opbrengst was ruim 2100 euro.

Drie omroep-dj's lieten zich opsluiten: Sipko Hoogsteen, Dunja Gaasendam en Anna Span.   Precies op de 21e verjaardag van de lokale omroep Odrie trokken medewerkers, technici en bouwers er vrijdag in alle vroegte al op uit om een klus op locatie uit te voeren. Een speciale klus dit keer, want het betrof de 48-uurs non-stop live radiouitzending die de omroep op poten had gezet voor het goede doel van de 3 FM-actie: Laat ze niet stikken. Deze actie gaat over longontsteking: wereldwijd de dodelijkste infectieziekte voor kinderen van vijf jaar en jonger. Het was de derde keer dat Ooststellingwerver lokale omroep met een eigen Glazen Huis op de kop van het Trambaanplein in Oosterwolde stond. En het weer zat, in tegenstelling tot de voorgaande edities, eens mee. Zoveel mogelijk geld ophalen Het doel was gedurende die 48 uur zo veel mogelijk geld om te halen via tal van favoriete verzoekplaatjes, bijdragen van veertig sponsoren die in natura en geld een bijdrage leverden en activiteiten rondom de tijdelijke locatie en het daarbij opgebouwde  podium. Van de weekmarkt Oosterwolde en Venema’s gebakkraam mocht men weer de elektriciteit gebruiken terwijl Straight Ace Events voor podium, geluid en lichtbenodigdheden zorgde. Ook in de bij het glazenhuis staande glazen brievenbus werd geld voor het goede gedeponeerd. Het streefbedrag van 3000 euro werd dit keer niet gehaald. De voorlopige eindstand van alle donaties en giften werd direct na afloop wel bekendgemaakt. Het ging om een bedrag van ruim 2100 euro, maar de definitieve eindstand kon i.v.m. het feit dat nog niet alles binnen was gekomen en dat van andereorganisaties nog moest komen, nog niet bekend worden gemaakt. De omroeporganisatie pakte flink uit met dit derde Glazen Huis. Dat gaf veel reuring en vertier op het plein in Oosterwolde, die over die twee dagen veel aanloop opleverde. Mensen die niet alleen een kijkje kwamen nemen, maar ook gezellig bleven hangen of gewoonweg even kwamen om van achter het glas even naar de verrichtingen van de drie opgesloten Odrie-j’s te aanschouwen. Voedselbank De organisatie steunde naast het landelijk doel van SeriousRequest ook een lokaal doel, namelijk de voedselbank Ooststellingwerf. Hiervoor verkocht de Odriegroep Shantycafé-verzamel cd’s.  De opbrengst van 210 euro gaat richting de voedselbank. Foto's: John Boel / FotoTekst.nl