Tuindorado schenkt aan Otterfonds van It Fryske Gea

OLTERTERP - Directeur Henk de Vries van It Fryske Gea mocht dinsdag een cheque ter waarde van 500 euro in ontvangst nemen ten behoeve van het door zijn vereniging opgerichte Otterfonds.

Het geld was het resultaat van een speciale actie van tuincentrum Tuindorado, die met de opbrengst van de verkoop van plastic tassen en kartonnen transportdozen drie goede doelen wilde steunen. Sinds begin 2016 is het verplicht om een bijdrage te vragen voor plastic tassen en kartonnen transportdozen. Met een speciale actie, waarbij klanten van de tuinwinkel hun voorkeur konden aangeven – werden de opbrengsten door Tuindorado verdeeld over drie goede doelen in de directe omgeving: Vrienden van het Koepelbosch, de Fûgelhelling en natuurlijk It Fryske Gea. De natuurorganisatie stort de 500 in haar Otterfonds. De otter De otter is de ambassadeur van het waterrijke Friesland. De otter staat symbool voor schoon water. Gelukkig gaat het steeds iets beter met de otter, maar de bescherming blijft een aandachtspunt. Helaas beschikken belangrijke hierbij betrokken partijen niet altijd over de financiële middelen om de knelpunten voor het dier op te lossen. Hierdoor verdrinken er nog steeds otters in fuiken, worden er regelmatig otters doodgereden en zijn de verbindingen tussen natuurgebieden niet optimaal. Om dit dier te kunnen helpen is door It Fryske Gea het Otterfonds opgericht. Vanuit dit fonds financiert en ondersteunt It Fryske Gea projecten rondom de bescherming van de otter. Een voorbeeld hiervan is de net geplaatste tunnel (droge duiker) bij de Westerdijk tussen Ryptsjerk en Gytsjerk. Deze duiker verbindt het natuurgebied de Grutte Wielen met het natuurgebied het Bûtenfjild. Mede dankzij de donatie van Tuindorado kan It Fryske Gea meer projecten financieren om de otter te beschermen. Henk de Vries: ,,Namens de otter wil ik Tuindorado en alle mensen die op ons gestemd hebben, graag bedanken voor hun steun!''