Carbidschieten steeds populairder in Smallingerland

DRACHTEN - Carbidschieten wordt weer populairder. Alleen in Smallingerland werd vandaag al op zo'n twintig plaatsen geschoten.

Tekst en foto's Fokke Wester  Zwaar vuurwerk is duur, moeilijk te krijgen en het is ook nog eens verboden. Bovendien wordt er streng op gecontroleerd en zijn de boetes voor overtreders hoog. Carbidschieten is simpel, heel goedkoop en het levert bovendien minstens zo luide knallen op. Ziedaar de voornaamste reden voor jongeren om terug te grijpen op de aloude traditie. Groot kanon In het Slingepark langs de Drachtstervaart zijn vandaag drie teams actief, die elk op een andere manier werken. De ploeg aan de vaartkant heeft een groot kanon staan. Jaap de Vos uit Drachten is met zijn vriendenclub al een jaar of tien aan het schieten, maar zo'n groot kanon hebben ze voor het eerst. Als afdekking voor de vuurmond gebruiken ze plastic zakken. ,,Wy binne eins wat minder fanatyk as oars, mar dizze ha wy fan'e wike noch makke.'' Het is drukker dan eerdere jaren in het Slingepark, merkt De Vos. Zijn collega's Simen Scheringa (49) en Sije Paulusma (55) uit Drachten merken ook dat de belangstelling voor het aloude carbidschieten een stuk groter is dan vorig jaar. Beide mannen schieten noch maar enkele jaren, maar maken wel als enigen op het veld gebruik van een elektrische ontsteking. Scheringa en Paulusma hebben dit keer drie bussen voorzien van een bougie, die met een touwtje van afstand een vonkje kan veroorzaken. Daardoor hoeven ze het carbid niet meer met fakkels aan te steken. In serie Tussen hen in staat de ploeg van Martijn Rooks, die een tiental bussen op rij heeft opgesteld, die steeds in serie worden afgeknald. Zij volgen de traditie en schieten met het deksel op de bus. Dat deksel is met een touw vastgeknoopt, zodat ze niet steeds zo ver hoeven te lopen. Zij hebben een partytent gebouwd, waarin het gezellig toeven is. Het knallen trekt veel kijkers, die meestal op de weg blijven staan. Een politie-auto rijdt langzaam langs en even later staat er ook een ambulance een poos in de berm. Daarna arriveert een witte bestelwagen van de gemeente Smallingerland. Adri Kasimier, toezichthouder van de gemeente Smallingerland, doet vandaag een rondje langs de aangemelde schietvelden in de gemeente, samen met zijn collega handhaver Henk van der Veen. Ze zijn door hun werkgever voorzien van goede oorbeschermers. Net in kanary ,,Wy ha fan te foaren al oerlis by it fergunningferlienen. De lokaasjes moatte oan in oantal foarwaarden foldwaan. Sa moat der op syn minst 75 meter sitte oant de eerste bebouwing'', legt Kasimier uit. Daarnaast moet er een afstand van minstens 300 meter zitten tot de eerstvolgende vee-opstallen. ,,En dat is dus net in kanary yn in koaike'', zegt de gemeenteman. Ze maken vandaag hun vaste rondje, maar gaan ook even langs plaatsen waar klachten over binnen komen. Het Slingepark wordt nauwkeurig gemonsterd. Dat kanon is eigenlijk illegaal, want de bussen waarmee wordt geschoten mogen maximaal vijftig liter groot zijn, stelt Kasimier vast. De mensen die wel aan de voorwaarden voldoen krijgen alleemaal een BOCK-pet, waarmee ze de titel Bewust Oplettende Carbid-Knaller hebben verdiend. De vijf tips voor een BOCK zijn: 1 Bereid je goed voor; 2 Bescherm je zelf; 3 Gebruik goed materiaal; 4 Ontsteek het carbid veilig: 5 Zorg voor EHBO. Het Slingepark zal de komende jaren wel afvallen als schietlocatie, zegt Kasimier. Nu nog is er een lange strook braakliggend terrein, maar de woningen komen langzaam maar gestaag in de richting van de Zuiderhogeweg. ,,Dan sille wy in alternatyf sykje moate, mei de minsken dy't sjitte wolle.'' Melkbussen In Drachten zijn drie velden waar carbid wordt afgeschoten, daarnaast waren er in de gemeente voor nog eens zestien velden vergunningen aangevraagd. Bij elkaar zijn er wel zo'n 200 melkbussen in gebruik voor het wegschieten van de boze geesten vermoeden de handhavers. Bij TFS in Drachtstercompagnie schieten ze op het oefenveld, verder zijn er onder andere teams actief in Rottevalle, in Nijega op twee plaatsen, drie in Oudega en drie in Boornbergum. ,,Ik haw it froeger sels noait dien, mar ik snap wol wêrom't se hjir lol yn ha. It is ek hiel moai wurk. Foaral yn Aldegea hienen se it hiel moai foar inoar. Dêrnjonken ha wy fan'e moarn noch fjouwer groepen besocht dy't net by ús melden wienen, mar dy't wol oan de foarwaarden foldienen. Dêrfan ha wy de nammen opskreaun, sadat se oar jier gewoan in fergunning oanfreegje kinne. Foar dit kear ha se gewoan tastimming krigen. Sa lang as it mar feilich dien wurdt.''