Nieuwjaarsavond Jonkerslân in nieuw jasje

Opsterland-Ooststellingwerf - ÂN  Het gemengd koor Nim it sa 't is uit Jonkerslân heeft de afgelopen jaren een traditie opgebouwd en wil ook het nieuwe jaar 2017 in ontspannen sfeer beginnen samen met alle koorzangliefhebbers uit de wijde omgeving.

Het koor houdt op woensdag 11 januari vanaf 19.30 uur een Nieuwjaarsavond in de vorm van een miniconcert, samen met Zang en Vriendschap uit Jubbega in de grote zaal van Us Doarpshûs in Jonkerslân. Beide koren onder leiding van dirigente Marcia van Eldik hebben voor deze avond een zeer gevarieerd programma opgesteld met daarin onder meer het heerlijk swingende Sentimental Journey. De koorzang wordt afgewisseld met enkele muzikale intermezzo’s door leden van het koor met ondermeer Suzanne van Herman van Veen. De dirigente vormt samen met vaste begeleidster Geke Boerrigter een pianoduo. Het programma wordt afgerond met ondermeer een voordracht en, zoals ieder jaar, het gezamenlijk zingen van enkele bekende melodieën uit het rijke Friese en Nederlandse volksleven. Tussen de bedrijven door kan van een heerlijke traktatie worden genoten. De toegang is voor iedereen vrij.