Ruim 150 vrijwilligers voor Berkoop vol Vuur

Opsterland-Ooststellingwerf -  Het openluchtspektakel Berkoop vol Vuur in Oldeberkoop groeit en krijgt regionale uitstraling.

Zeven toneelverenigingen uit de regio hebben hun medewerking toegezegd. Zij leveren zo’n veertig figuranten en vrijwilligers voor hand- en spandiensten. In totaal zullen tussen de honderdvijftig en tweehonderd vrijwilligers aan het spektakel meewerken.  De deelnemende zusterverenigingen zijn Boijl, Elsloo, Makkinga, Wilhelminaoord, Oldemarkt, De Hoeve en Ter Idzard. Het betrekken van zusterverenigingen bij het spektakel is een idee van Fonds Kring van Bercoop. De Kring heeft hiervoor extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Berkoop vol Vuur wordt van 4 tot en met 8 oktober dit jaar gehouden in het beschermd dorpsgezicht van Oldeberkoop. Dit in het kader van het 150-jarig bestaan van de Rederijkerskamer De Hoek van Zevenwouden.