Theater Tsja mei Brûze en Siede yn Hûs de Mande Lippenhuzen

Opsterland-Ooststellingwerf - Theater Tsja spilet saterdei 14 jannewaris om 20.30 oere it stik Brûze en Siede yn Hûs de Mande yn Lippenhuzen.

Dizze hearlike komeedzje mei prachtige dialogen wurdt op it skerpst fan de snede útfochten troch twa comédiennes pur sang: Anneke Hondema en Joke Tromp. Under rezjy fan Dirk de Vries. De seal is iepen om 20.00 oere. Kaarten kinne besteld wurde op emailadres: dorpshuisdemande@gmail.com