Meer geld voor meer toeristen naar Appelscha

Opsterland-Ooststellingwerf - De gemeente Ooststellingwerf wil Appelscha opnieuw op de kaart zetten en investeert de komende drie jaar 700.000 euro in Appelscha.

De ambitie is om Appelscha in de top 10 van toeristische bezienswaardigheden van Nederland te krijgen. ,,Een flinke uitdaging, maar de ingrediënten zijn al zeker aanwezig. Het Zuidoost-Friese dorp staat bijvoorbeeld middenin een prachtige natuur, het centrum heeft een ware metamorfose ondergaan en er zijn mooie verharde wandelpaden voor jong en oud. Ook de nieuwe, hoogste uitkijktoren van het Friese vasteland is hier te vinden. Met helder weer is de Martinitoren in Groningen zelfs te zien", aldus het college van b en w. Deze ochtend heeft het gemeentebestuur van de gemeente Ooststellingwerf haar toerisme- en recreatievisie 2017-2021 vastgesteld. ,,Toeristen zijn goed voor de economie en de werkgelegenheid", vertelt wethouder Hans Welle. ,,Deze visie gaat uit van het versterken van het toenemende aantal toeristen wat naar Appelscha komt. Hierbij wordt samengewerkt met ondernemers, verenigingen en instanties in Appelscha. Zij worden aangemoedigd om passende activiteiten en arrangementen te bedenken.” Samenwerking Wethouder Welle over samenwerken met ondernemers: ,,De cruciale factor voor succes is samenwerking. Ondernemers in Appelscha bundelen hun krachten al om kansen voor de toekomst optimaal te benutten. Dit doen ze in Appelscha-regio 3.0. Als gemeente werken we nauw samen met deze groep ondernemers en daarnaast zoeken we ook de verbinding met andere ondernemers, verenigingen en partners in de regio." Zes uitvoeringsagenda’s De toerismevisie ‘Appelscha Verbindt’ is uitgewerkt in zes uitvoeringsagenda’s:
  1. Samenwerking met en tussen ondernemers
  2. Culturele dooradering
  3. Verbinding Drents Friese Wold – Fochteloërveen
  4. Economische upgrading Turfroute
  5. Verbinding Boerestreek – Centrum
  6. Verbinding Boerestreek – Buitencentrum