Smallingerland rekent op steun van andere Friese havens

DRACHTEN - Smallingerland wil dat verbetering van de Vaarweg naar Drachten op de provinciale agenda blijft staan, zelfs met een lagere prioriteit. ,,Anders bloedt onze haven dood'', aldus wethouder Ron van der Leck.

Tekst en foto's Fokke Wester De vaststelling van de provincie deze week dat de verbetering van de vaarweg naar Drachten onvoldoende rendement oplevert, is hard aangekomen in het gemeentehuis van Smallingerland. Vooral de vaststelling van Gedeputeerde Staten dat de plannen van tafel kunnen, is een behoorlijke teleurstelling, erkent wethouder Ron van der Leck (D66). ,,We kijken er al jaren samen met de provincie naar en nu besluiten ze op basis van één rapport dat ze er mee gaan stoppen, dat is echt heel zuur.'' Conclusies deugen niet Het rapport zelf is niet slecht, maar de conclusies deugen niet, stelt Van der Leck. ,,Als ze zeggen dat het economische potentieel van Drachten niet rendabel is, dan ben ik echt teleurgesteld. Het is niet te begrijpen hoe ze aan dit verhaal komen. Ze gaan volledig voorbij aan zaken als duurzaamheid, veiligheid en werkgelegenheid.'' De consequenties van niet-investeren in Drachten zijn enorm, legt Van der Leck uit. Als de vaarweg niet wordt verbeterd en verbreed, kunnen schepen in de categorie vijf de haven van Drachten niet bereiken. Dat betekent dat er op termijn helemaal geen vracht meer over het water wordt aangevoerd, want schepen in de categorie vier, de grootste die nu nog in Drachten terecht kunnen, worden niet meer gemaakt. Op het industriegebied zijn twaalf bedrijven afhankelijk van vervoer over het water. Vervalt dat, dan moeten er dagelijks 250 vrachtwagens extra naar Drachten. ,,Bedenk eens wat dat in de praktijk betekent voor Drachten en de bedrijven. Dat is veel slechter voor het milieu en veel duurder, dus zullen de bedrijven uiteindelijk verdwijnen. Dat kost je dan 2000 arbeidsplaatsen, dus 2000 gezinnen in de regio raken hun inkomen kwijt. En reken maar niet dat die bedrijven elders in Friesland gaan zitten, zoals gedeputeerde Sietske Poepjes stelt, die ben je als regio echt kwijt. Dat betekent dat het industrieterrein er alleen maar op achteruit gaat en dat uiteindelijk de hele haven dood bloedt.'' Frysian Ports De haven van Drachten is de grootste binnenhaven in de provincie. ,,En die haven is natuurlijk niet alleen voor Drachten belangrijk, maar ook voor de andere havens'', zegt Van der Leck. Hij wijst op Frysian Ports, waarin de havens van Smallingerland, Sneek, Heerenveen en Leeuwarden een paar jaar geleden zijn gaan samenwerken. Later zijn daar ook Harlingen en Lemmer bijgekomen en Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. ,,Ik verwacht daar wel steun van, want hoe sterker je apart bent, hoe sterker je samen bent.'' De suggestie dat andere havens juist zullen willen profiteren van de beslissing van de provincie, komt er bij Van der Leck niet in. ,,Wij rekenen op de solidariteit van de andere havens. Ik hoop dat een gezamenlijke lobby, vooral bij de fracties in de Provinciale Staten, de Drachtster haven opnieuw op de agenda zal krijgen. Ik accepteer dat het een lagere prioriteit krijgt, maar dan houd je het in elk geval voor de toekomst nog open. Ik durf er niet eens aan te denken wat we moeten doen als dat niet gebeurt.'' Zuiderzeelijn De overeenkomst met de Zuiderzeelijn dringt zich op, weet ook van der Leck. ,,Daar heeft het wel wat van weg, ja. Jarenlang er over praten en dan uiteindelijk toch een streep er door halen. Maar we moeten ons wel goed realiseren dat dit belangrijk is, niet alleen voor Drachten, maar voor heel Friesland.'' Lees ook: Provincie: definitief geen bredere of nieuwe vaarweg naar Drachten