Groeiende OSO zoekt nieuwe leden activiteitencommissies

Opsterland-Ooststellingwerf - In nog geen jaar tijd hebben ruim tweehonderd leden zich bij de nieuwe Onafhankelijke Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) aangesloten.

Een voortvarende start, maar om in de verschillende dorpen een afwisselend programma te kunnen blijven aanbieden, is het bestuur hard op zoek naar nieuwe leden voor de plaatselijke activiteitencommissies. ,,In zeer korte tijd is het ledenaantal van de OSO fors gestegen”, zegt voorzitter René Schulkes tevreden. ,,Dit is voor een groot deel ook te danken aan de activiteitencommissies in de verschillende dorpen. Zij zorgen voor een programma dat de leden blijkbaar aanspreekt.” Het bestuur behartigt de algemene belangen van de leden. Men fungeert als gesprekspartner met de gemeente, organisaties en instellingen op het gebied van seniorenbeleid. ,,Zo kunnen onze leden bijvoorbeeld gebruik maken van de collectiviteitsverzekering bij zorgverzekeraars De Friesland en VGZ”, vertelt Schulkes. ,,Maar ook bieden we OSO leden tegen een gereduceerd tarief hulp bij het invullen van het belastingformulier en OSO-leden kunnen vanaf heden korting krijgen op de keuring voor het rijbewijs.” Een paar maal per jaar verzorgt het bestuur informatieve bijeenkomsten. Door de plaatselijke commissies worden geregeld activiteiten georganiseerd. ,,Bij deze bijeenkomsten draait het ook om de gezelligheid”, legt secretaris Janny Punter-de Vries uit. ,,De verbinding, het samen zijn met elkaar. Dat is, naastinformatie, voor onze leden erg belangrijk.” In Makkinga, Haulerwijk en Oosterwolde De activiteitencommissies in de verschillende dorpen kunnen echter nog wel wat hulp gebruiken. In Appelscha gaat deze maand een nieuwe groep van start. Makkinga, Haulerwijk en Oosterwolde zouden er graag een paar nieuwe leden in de commissie bij willen hebben.,,Aanvulling is echt heel hard nodig, willen we op dezelfde manier blijven functioneren”, benadrukt de secretaris. ,,Je wilt graag een actieve vereniging zijn die goede en leuke dingen organiseert voor haar leden.” Het bestuur roept daarom belangstellenden op zich zo snel mogelijk te melden. ,,Niet alleen ter versterking, maar we hopen ook op de inbreng van nieuwe ideeën”, aldus Schulkes. Activiteiten Ondanks het tekort van leden in de diverse commissies, is de OSO er in geslaagd om een leuk en interessant programma samen te stellen voor de eerste helft van 2017. Zo wordt er op woensdag 18 januari gestart met een lezing over ouderenzorg bij de huisarts door dokter A.R. van der Wal in De Miente in Oosterwolde en treedt op 15 februari Duo Menu Complet op in De Enter in Haulerwijk. ,,Wanneer er belangstelling is om gezamenlijk naar de tentoonstelling over beeldhouwer Rodin in het Groninger Museum te gaan, dan willen wij dat ook organiseren”, geeft Schulkes aan. ,,Tevens maken wij onze OSO-leden attent op activiteiten van Kunstwerf. Ook hiervoor blijkt veel belangstelling te zijn. In januari organiseert Kunstwerf een cursus kunstgeschiedenis.” Aanmelden Voor meer informatie en aanmelden, kan iedereen contact opnemen met het secretariaat, telefoon 0516-512600 of via info@os-ooststellingwerf.nl. Het volledige programma en overige informatie is te vinden op de website www.os-ooststellingwerf.nl. Op de foto: In Haulerwijk is door de OSO onlangs een gezellige kerstmaaltijd gehouden. Dergelijke bijeenkomsten worden door de leden als zeer waardevol ervaren.