Tentoonstelling van een dag in Kunstruimte Hiemstra in Oldeberkoop

Opsterland-Ooststellingwerf - In kunstruimte Hiemstra in Oldeberkoop vindt zondag 22 januari een tentoonstelling van een dag plaats, met werk van Martin Brandsma.

Deze winter, van oktober tot april, vonden en vinden vijf sessies plaats in Kunstruimte Hiemstra. De eerste vier sessies waren en zijn eendaagse presentaties zijn. De vijfde en laatste sessie wordt mogelijk iets langer. In elke sessie is de klapekster die op de Delleboersterheide (2016-2017) verblijft het uitgangspunt. Een sessie bestaat uit een presentaties die elke keer verschillend van aard kan zijn. Sessie 1, Speelveld, was op 2o november en bestond uit een performance van Sibylle Eimermacher en Martin Brandsma. Het territorium van een overwinterende klapekster (Lanius excubitor) op de Delleboersterheide als speelveld voor een ontmoeting tussen mens en vogel. Uit een spel van wederzijdse observatie en nieuwsgierigheid, van respecteren, uitdagen, toelaten, volgen, vluchten, wijken, ontwijken, omzeilen en verbergen, ontstond een bewegingspatroon door het landschap, weg van de gebaande paden met de toppen van de bomen als ijkpunten. Tijdens het publieke deel van de performance werd de dynamiek tussen de menselijke beweging in respons tot de beweging van de vogel naar een lijnenspel vertaald. Status quo Sessie 2, Twee verzamelingen; een status quo, is op zondag 22 januari van 10.00 tot 17.00 uur. In een fotografische beeldende verzameling wordt de verzameling van de klapekster van de Delleboersterheide getoond.