Boekdaten op obs ’t Ambyld in Terwispel

Opsterland-Ooststellingwerf - Leerlingen op ’t Ambyld waren woensdag 11 januari aan het ‘boekdaten’.

Ze mochten in een soort van stoelendans aan een andere leerling vertellen wat er zo leuk was aan hun favoriete boek. Dat vormde de aftrap van het project ‘De Bibliotheek op school'. Obs ‘t Ambyld en de bibliotheek zijn een samenwerking aangegaan om bij de kinderen op allerlei manieren het lezen te stimuleren. Kinderen die al van jongs af aan worden voorgelezen en later zelf veel boeken lezen, hebben een enorme voorsprong op het gebied van taalontwikkeling en woordenschat. De bibliotheek heeft een driejarig programma ontwikkeld, dat daartoe bijdraagt. Met een nulmeting en tussentijdse evaluaties worden de resultaten nauwkeurig bijgehouden. Samen proberen ze zoveel mogelijk kinderen te laten ervaren dat lezen ook vooral leuk is. En dat je daarbij nog heel veel leert, maakt het nog belangrijk ook. Tot slot waren alle leerlingen getuige van de ondertekening van een uitvergroot contract door directeur Willem Vlietstra van obs ’t Ambyld en manager Roelov Kuipers van Bibliotheek Z.O.Fryslân, waarmee de samenwerking officieel van kracht werd. Op de foto zijn enkele leerlingen uit verschillende groepen aan het boekdaten.