Stichting Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf helpt bij belastingaangifte

Opsterland-Ooststellingwerf -  In februari valt de blauwe envelop van de Belastingdienst weer op de deurmat, met het vriendelijke maar dringende verzoek om vóór 1 mei aangifte van uw inkomsten over het jaar 2016 in te dienen.

Wanneer de aangifte vóór 1 april is ingediend, kan de teruggave medio juni al tegemoet worden gezien. Voor de doelgroep ‘minima’ kan het Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf daarbij helpen en ervoor zorgen dat u niet teveel inkomstenbelasting hoeft te betalen. Geen biljet? Misschien wel teruggave Als u geen aangiftebiljet ontvangt van de Belastingdienst, maar u denkt wel recht te hebben op een teruggave, kunt u zelf een aangifte indienen. U kunt dat zelfs tot vijf jaar na afloop van het betreffende belastingjaar doen. U kunt dus ook nog aangifte doen voor belastingjaren 2012, 2013, 2014 en 2015. Er geldt wel een grens: alleen als (per jaar) de teruggave veertien euro of meer bedraagt, ontvangt u de teruggave. Wanneer komt u in aanmerking voor teruggave? Bijvoorbeeld als u niet het gehele jaar inkomsten hebt ontvangen. Het kan gebeuren dat u aanspraak maakt op een hogere heffingskorting dan waarbij met de inhouding op uw inkomsten rekening is gehouden. Maar ook sommige aftrekposten kunnen leiden tot belastingteruggave. Dat is bijvoorbeeld het geval bij hoge niet-vergoede ziektekosten. Ziektekosten Als u kosten maakt in verband met een ziekte of handicap, kunt u een deel daarvan op het inkomen in mindering brengen. Voor de aftrek van ziektekosten gelden wel voorwaarden.