Oproep aan dorpen Ooststellingwerf vanwege culinaire geschiedenis

Opsterland-Ooststellingwerf -  In het kader van het vijfhonderdjarig bestaan van de gemeente Ooststellingwerf wil het Culinair Erfgoed Centrum een culinaire levensloop van Ooststellingwerf in beeld brengen.

Van wieg tot graf, van voorjaar tot winter en van zaaien tot oogsten. Verbindingen leggen van het verleden tot het heden. Daarom doet het Centrum een oproep aan alle dorpen in de gemeente Ooststellingwerf: Appelscha, Donkerbroek, Elsloo, Fochteloo, Haule, Haulerwijk, Langedijke, Makkinga, Nijeberkoop, Oldeberkoop, Ravenswoud, Waskemeer en Oosterwolde. Welke culinaire gebruiken, zoals beschuit met muisjes bij geboorte tot aan de krakeling bij een begrafenis, ken jij? Wat at je tijdens schoolvakanties en bij het oogsten op het land? Wat at je in het sanatorium in Appelscha en wat zijn typische culinaire tradities in uw woonplaats? Caroline Verhoeven vertelt: ,,Wij willen dit graag als levende geschiedenis uitbeelden op de Boerestreek in Appelscha en dan denk ik aan toneelverenigingen, Vrouwen van Nu en schrijvers van dorpskranten, scholen, van arts tot thuiszorg, van musea tot muziek. Een ieder die zich verbonden voelt met vijfhonderd jaar geschiedenis van Ooststellingwerf." Voor meer informatie kunt u terecht bij Carolina Verhoeven: www.academieculinairehistorie.nlwww.culinairerfgoedcentrum.com, tel. 06-83272405. Foto's: Carolina Verhoeven