Schaatsers grijpen hun kans op de Noarderkrite bij Smalle Ee

SMALLE EE - Het kon net en it koe net. Er  kon geschaatst worden, vanmiddag op de Noarderkrite tussen Smalle Ee en de Veenhoop, maar dan moest je wel doorschaatsen.

Tekst en foto's Fokke Wester Het was druk vanmiddag op de ondergelopen polder. De berm van de doodlopende weg stond over enkele honderden meters vol met auto's. Ook kwamen veel mensen wandelend over het fietspad vanaf De Veenhoop om te zien hoe de schaatsers zich vermaakten onder het bleke zonnetje. Vooral bij de wal ging het ijs al snel kapot. Blijven rijden was daarom het devies. ,,Sa gau ast mei syn fjouweren stil stiest, giest der troch hinne'', aldus een ervaren rijder. Ook Jan Pieksma uit Drachten ging meteen door het ijs, toen hij er op stapte. ,,Gelyk yn it begjin al. Der rûn in lyts jonkje achter de hikke, dus ik tink it kin wol, mar ik gie der fuort trochhinne. Mar ik ha dochs noch seis rûntsjes riden, trije kertier. Prachtich. Ik ha der fan'e middei spesjaal frij foar naam. Ik sei tsjin'e baas: ik gean te riden, it moat no gebeure. En de rit fan Emmeloard nei Drachten ta, it wie allegear sa moai. Oars kom ik op't heden hieltyd yn it tsjuster thús, dan sjochst soks net. Echt geniete. Mar no moat'k gau nei hûs, waarm dûse.'' Op onze Facebookpagina is een kort filmpje te zien van het schaatsen op de polder.