Opsterland betaalt nieuwbouw De Librije, maar leent niet voor extra's

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland betaalt 981.000 euro voor de vernieuwbouw van christelijke basisschool de Librije in Gorredijk. De school krijgt geen lening voor ruimte voor kinderopvang. Dat is geen taak voor de gemeente, vindt Opsterland.

De vernieuwbouw van pcbs De Librije was al opgenomen in het Huisvestingsplan Onderwijs voor de periode 2015-2030, waarmee de gemeenteraad vorig jaar juli heeft ingestemd. Door de vele uitbreidingen in de afgelopen jaren is de indeling van het centrale deel van het gebouw te hokkerig geworden. Gezien de leeftijd van het oudste deel van het gebouw zou er fors geïnvesteerd moeten worden. Dit deel is echter nog in een goede staat. In het overleg rond het IHP is met de school afgesproken dat er vernieuwbouw van het centrale deel zou plaatsvinden met het geld voor vervangende bouw van het oudste deel. Rol in het dorp Het bestuur van de Librije wil echter meer. De school stelt het kind centraal en wil zorgen voor onderwijs en zorg op maat. De school wil een belangrijke rol spelen in de omgeving en het dorp en ruimten beschikbaar stellen voor externe educatie. De Librije moet een baken zijn van rust en veiligheid. De school heeft de afgelopen jaren een groei van het aantal leerlingen laten zien. Volgens het bestuur komt dit onder andere door de bijzondere onderwijskundige aanpak en de visie van onderwijs van de school. Om de groei te kunnen bijbenen waren verschillende uitbreidingen nodig. De officiële prognoses wijzen uit dat het toekomstige ruimtetekort tijdelijk zal zijn, maar het bestuur plaatst daar haar vraagtekens bij. De afgelopen tientallen jaren heeft de school altijd te krap gezeten en daarnaast is het aantal leerlingen altijd sneller gegroeid dan was voorspeld. Die uitzonderlijke groei zal volgens het bestuur doorgaan, vooral door de hoge kwaliteit van het onderwijs  de Librije. De school wil dan ook beslist zelfstandig blijven en haar eigen identiteit behouden. Daarom is de verbouw nodig. Verbreed Als er toch wordt verbouwd, kan volgens het bestuur het beste maar meteen worden ingespeeld op de jongste ontwikkelingen en het aanbod worden verbreed naar de doelgroep 0-12 jaar. De school zou daarvoor graag een lening bij de gemeente afsluiten, zo is in het overleg tussen schoolbestuur en gemeente duidelijk gemaakt. De gemeente gaat daar niet in mee. Opsterland stelt 981.000 euro beschikbaar voor de aanpassing van het gebouw, zodat de school weer veertig jaar mee kan. Met een lening kan De Librije meer doen dan strikt noodzakelijk is voor het onderwijs en dat wil de gemeente niet betalen. ,,Wij zijn van mening dat kinderopvang geen voorziening in de zin van de onderwijswetgeving is. Daarmee overschrijdt deze voorziening de taak die de wet aan de gemeente opdraagt.'' Opsterland stelt tijdens de verbouwing het leegstaande gebouw van obs De Vlieger beschikbaar voor tijdelijke vervangende huisvesting.