CBS De Opdracht in Ureterp ontvangt predicaat Excellente School

Drachten - CBS De Opdracht heeft maandagmiddag het predicaat Excellente School uitgereikt gekregen. De overhandiging van het predicaat werd gedaan door burgemeester Ellen van Selm en wethouder Piet van Dijk.

Voorafgaande aan de overhandiging voerden de driehonderd leerlingen van de school een mannequin challenge uit, een verrassing voor de ouders die op dat moment nog van niets wisten. Daarna werd een yell gedaan en het schoollied gezongen. Speciaal voor de gelegenheid waren alle leerkrachten maandag chique gekleed naar school gekomen. Compliment Om het predicaat te verdienen is de school behoorlijk doorgelicht. En zinvol en waardevol traject, aldus de trotse schooldirecteur Otto Hiemstra: ,,Twee inspecteurs en twee onderwijskundigen die even kritisch ‘de thermometer in de school’ steken. Daar doen we ons voordeel vooral mee. Eigenlijk hebben we alleen maar een bevestiging gekregen wat we rondom ons heel vaak horen: ‘Datgene wat op De Opdracht gebeurt, vinden jullie heel gewoon, maar is heel bijzonder’. In dat opzicht is dit predicaat vooral een compliment aan onze leerkrachten die beantwoorden aan wat onze school voorstaat: het kind centraal. Er wordt echt geluisterd naar de vraag: ‘wat heb jij nodig om verder te kunnen komen?’ Zowel op leergebied als ook sociaal gebied. Het is heel bijzonder dat onze leerlingen zich heel veilig voelen binnen school. Die veiligheid geeft rust en ruimte om zich te kunnen ontwikkelen. Ook fijn is dat ouders dit onderstrepen! Het predicaat is in die zin belangrijk: het drukt onze leerkrachten met de neus op de feiten. Ze doen het bijzonder goed!” Prestatie De inspectie licht het toekennen van het predicaat toe: ,,Het betekent dat een school (of afdeling) onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. Een prestatie om trots op te zijn. De buitengewone kwaliteit van CBS De Opdracht is niet alleen aantoonbaar, maar ook duurzaam.” De juryvoorzitter: ,,Met het predicaat wordt de bijzondere kwaliteit van een school onder de aandacht gebracht. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen en hun ouders. Maar het predicaat is niet alleen een bewijs van bijzondere kwaliteit. Je krijgt als deelnemende school inhoudelijk feedback op je onderwijsconcept. Aandachtspunten waarvan je kunt leren en complimenten voor wat gewoon heel erg goed is.” Foto's: Willy Wilpstra