Virtual reality kan helpen bij vaststellen autisme

Opsterland-Ooststellingwerf - Virtual reality kan een belangrijke rol spelen bij het screenen van mensen met autisme. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de Drachtster Pi-groep.

Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke gezondheid en integratie. Vandaag (vrijdag 27 augustus), op de slotdag van de nationale eHealthweek 2017, presenteerde Pi-groep de resultaten van een onderzoek naar de toepassing van virtual reality in de geestelijke gezondheidszorg. Virtual reality maakt sinds kort deel uit van de integrale aanpak in de zorg die Pi-groep voorstaat. Voor die aanpak heeft Pi-groep het concept Het Trainingshuis ontwikkeld. Het Trainingshuis richt zich op (jong)volwassen cliënten in de leeftijd van 15 tot 25 jaar met psychiatrische problematiek. De doelstelling van Het Trainingshuis is duurzame uitstroom van cliënten binnen twee jaar, naar zelfstandig wonen, scholing en betaald werk. Onderzoek naar de effecten van de integrale aanpak voert Pi-groep uit in samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Pleidooi voor verdere ‘ontschotting’ in de zorg De presentatie van Pi-groep werd gegeven op de locatie van Het Trainingshuis, gevestigd in de wijk Vrijburgh. In zijn welkomstwoord benadrukte directeur-bestuurder Tjeerd Nijboer van Pi-groep het belang van een integrale aanpak in de zorg, waarbij naast zorg ook oog is voor samenleving en werk. ,,Onderzoek laat zien dat onze integrale aanpak werkt", aldus Nijboer, die tevens een lans brak voor verdere ‘ontschotting’ in de zorg. VR-bril als screeningsinstrument Tanja van Abel, projectleider bij Pi-groep, presenteerde vervolgens de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van virtual reality bij mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS). ,,De huidige screeningsmethodiek om tot een diagnose te komen, die vooral gebruikmaakt van vragenlijsten, levert niet altijd de juiste voorspellende waarde", aldus Van Abel. ,,Vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar nieuwe toepassingen. Virtual reality (in dit geval het gebruik van de VR-bril Oculus Rift, red.) heeft als screeningsinstrument het voordeel dat een cliënt werkelijk in een bepaalde situatie zit, zonder vertroebelende invloeden van buitenaf.” Uitkomsten zeer positief De uitkomsten van het pilot-onderzoek met de VR-bril, uitgevoerd onder 35 deelnemers, zijn zeer positief. Pi-groep gaat daarom verder met het doorontwikkelen van de toepassing en spreekt daarbij de verwachting uit dat de techniek ook bij het screenen van andere stoornissen een rol kan spelen. Van Abel: ,,Het is onze ‘droom’ dat alle huisartsen op termijn van virtual reality gebruik gaan maken voordat een patiënt een GGZ-traject ingaat.” ‘Weer baas over eigen gezondheid’ Na het verhaal van Pi-groep volgden presentaties van het Louis Bolk Instituut, het Trimbos Instituut en de Health Impact Bond. Het programma werd afgesloten door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Gerritsen wees op de vele positieve ervaringen met digitale toepassingen in de zorg, zoals apps. ,,Patiënten en cliënten zijn er heel enthousiast over. Ze voelen zich dankzij toepassingen weer baas over hun eigen gezondheid. Ze ontvangen informatie in hun persoonlijke gezondheidsomgeving en bepalen zelf met wie ze die informatie delen.” Tekst en foto's: Frank de Olde