Bond van IJsclubs Ooststellingwerf 75 jaar

Opsterland-Ooststellingwerf - De Bond van IJsclubs Ooststellingwerf bestaat 75 jaar.

De Bond van IJsclubs in Ooststellingwerf werd op 24 januari 1942 opgericht op initiatief van ijsclub De Friesche Grens in Appelscha. Die behoort nog steeds tot de Bond. De andere zijn de ijsclubs in Oosterwolde (De Eendracht), Elsloo (De Oefening), Fochteloo (Eensgezindheid), Haule (Nieuw Leven), Haulerwijk (Nooitgedagt), Langedijke (Samenwerking), Oldeberkoop (Vooruit), Nijeberkoop (Samenwerking), Donkerbroek en Makkinga. IJsclub Waskemeer was eerder wel bij de Bond aangesloten, maar heeft een aantal jaren geleden het lidmaatschap opgezegd. De Bond staat voor het organiseren van de gemeentelijke kampioenswedstrijden schaatsen kortebaan en marathon. Uiteraard vinden deze wedstrijden pas plaats als de ijsbanen over een betrouwbare en veilige ijsvloer beschikken. De Bond van IJsclubs in Ooststellingwerf vergadert meestal éénmaal per jaar, traditiegetrouw in november, dan roept het bestuur de ijsverenigingen bij elkaar. In ijswinters wordt een paar keer extra vergaderd. Het belangrijkste agendapunt tijdens de ledenvergadering in het najaar is altijd het vaststellen van de kampioenswedstrijden in de diverse categorieën. Boekwerk Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan heeft het bestuur besloten een boekwerk samen te stellen dat een beeld schetst van die lange periode. Een belangrijke bron vormen de notulenboeken. Die zijn grotendeels bewaard gebleven, al zitten er hier en daar wel wat hiaten in de verslaglegging. Daarnaast is er vooral geput uit het archief van Uitgeverij Boom in Meppel, waar de edities van de Nieuwe Ooststellingwerver worden bewaard. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de schaatskampioenen van Ooststellingwerf. Dat geeft een vrij compleet beeld. Alleen de namen van de kampioenen uit de beginjaren ontbreken. Journalist Anne de Vries is er in geslaagd een prachtig overzicht te schrijven. Receptie Ook wordt er een receptie gehouden, op 4 maart in Appelscha. Voor deze receptie worden onder andere de officiële instanties, de ijsclubbesturen, oud-bestuursleden van de Bond van IJsclubs en vooral ook de eerdere en de laatste kampioenen van de gemeente Ooststellingwerf worden uitgenodigd. Het bestuur is dan ook, samen met de ijsclubs, naarstig op zoek naar de adressen van de kampioenen en eerdere bestuursleden. Mochten er oud bestuursleden en kampioenen zijn dan komt het bestuur graag met hen in contact. Zie hiervoor de nieuwe site: www.bondijsclubsoostwerf.nl (contactformulier) of e-mail adres: secretariaat@bondijsclubsoostwerf.nl. Dankzij Gerard van Ingen uit Fochteloo heeft de Bond de beschikking over een nieuwe overzichtelijke website. Fietstocht Een andere activiteit is een fietstocht langs alle ijsbanen in de gemeente. Deze tocht zal plaatsvinden op zaterdag 17 juni. De besturen van de ijsclubs organiseren dan een activiteit bij de ijsbaan. Iedereen kan hier aan meedoen. Bestuur Het huidige bestuur van de 75-jarige Bond van IJsclubs bestaat uit: voorzitter Jelke Nijboer, Oldeberkoop; secretaris Rinus Liekelema, Fochteloo; penningmeester Foppe de Haan, Donkerbroek; Ginus Nusteling, Oldeberkoop en Wietze ten Hoor, Langedijke.