Petitie moet voorgevel oude Ambachtsschool aan de Wuiteweg redden

DRACHTEN - De voorgevel van de oude Ambachtsschool aan de Burgemeester Wuiteweg moet behouden blijven. Dat vindt Janny de Boer (56), en met haar al 127 ondertekenaars.

Tekst en foto Fokke Wester Janny de Boer uit Drachten is op de site www.petities24.com een petitie gestart om in elk geval het voorste deel van de voormalige Lagere Technische School aan de Burgemeester Wuiteweg voor het nageslacht te behouden. De petitie is zaterdag geopend en heeft op dit moment (maandag 30 januari 12.16 uur) al 127 ondertekenaars. ,,Ek op myn Facebookside ha der al in hiele protte minsken op reagearre'', vertelt De Boer. Gomarus College Zoals eerder gemeld wordt het oude schoolgebouw gesloopt, om ruimte te maken voor de nieuwbouw van het Gomarus College. Volgens de gemeente verkeert het huidige gebouw in een dusdanig slechte staat, dat het te veel geld en energie moet kosten om het te bewaren. Ook heeft het pand geen monumentale status, omdat het oorspronkelijke gebouw uit het begin van de twintigste eeuw later is verbouwd en daarbij onder andere is voorzien van een nieuwe gevel. Bovendien zou het onpraktisch zijn om de nieuwbouw op het oude deel aan te laten sluiten. En dat is nu juist wel wat De Boer voor ogen heeft. Ze verwijst daarbij naar het Drachtster Lyceum, waar tien jaar geleden de nieuwbouw is aangesloten op het bestaande gebouw, dat compleet is gerestaureerd. ,,En dat is hiel moai wurden, dat âld en nij by mekoar.'' Ivich sûnde Janny de Boer kan zich vinden in de plannen om het achterste deel van de voormalige Ambachtsschool te slopen. ,,Dat is inderdaad neat mear wurdich. Mar dy klassike foarkante is noch prachtich moai. It soe ivich sûnde wêze as dy ferdwine soe. Se hawwe it allinnich jierrenlang ferwaarloazige en no ynienen moat it der ôf omdat it te min wêze soe. Dat is tipysk foar Drachten. Ek tipysk foar dizze gemeente is dat se absolút net lústerje nei wat de minsken wolle. Ik hoopje op in hieleboel steun op de petysje en oer in skoftsje wol ik der mei nei de gemeente ta.'' Volgens De Boer past de nieuwbouw, zoals Gomarus die vorige week presenteerde, absoluut niet in het straatbeeld van de Wuiteweg, met vooral oudere woningen. ,,It wurdt in grutte glêzen kast, dat stiet dêr net yn dy âlde strjitte. It giet my puer om dy foargevel, lit se dy asjeblieft bewarje. As jo soks ha, dan moatte jo dêr grutsk op wêze. Der is al safole âlds fernield yn Drachten.'' Kijk hier voor de petitie