De Paadwizer in Waskemeer wordt drietalige school

Opsterland-Ooststellingwerf - Basisschool De Paadwizer in Waskemeer is druk bezig een drietalige school te worden. 

‘Goodmorning ladies and gentlemen’, klinkt het als de kleuters ’s ochtends het lokaal binnenkomen. De leerlingen kijken er niet meer van op, dat de voertaal op school naast Nederlands ook Fries en Engels is. Basisschool De Paadwizer is al begonnen met de eerste stappen op weg naar het predicaat drietalige school en zal met ingang van dit jaar onder begeleiding van Cedin hier verder aan werken. Vanaf februari 2017 zal een zogenaamde ‘native speaker’ rondlopen op school. Sarah Busken, een Art-teacher, oorspronkelijk uit Amerika, zal elke dinsdagmiddag ondersteunen in de lessen. Al bij de kennismaking bleek dat iedereen, leerkrachten en leerlingen, uitgedaagd wordt om Engels te spreken, wanneer Sarah op school aanwezig is. Waarom drietalig onderwijs? Het aanleren van meer talen is belangrijk voor de internationale communicatie. Of, simpel gezegd: de kinderen moeten zich in binnen- en buitenland kunnen redden. Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat de basisschool aandacht moet schenken aan de moedertaal van het kind. Als deze goed wordt ontwikkeld, gaat het leren van andere talen veel gemakkelijker. Voordelen drietalig onderwijs De voordelen zijn duidelijk:
  •  De kinderen zijn zich bewust van meertaligheid;
  •  De kinderen worden voorbereid op een Europa waarin verschillende talen een rol spelen;
  •  De kinderen beheersen op jonge leeftijd meer talen dan alleen hun moedertaal;
  •  Het algemene taalgevoel van de kinderen wordt gestimuleerd en versterkt.
Het niveau van Nederlandse taalvaardigheid blijft op gemiddeld eindniveau. Het niveau van de andere twee talen stijgt logischerwijs. Wat betekent het voor basisscholen? Bij drietalig onderwijs spelen drie talen een grote rol binnen de school. De drie talen worden niet alleen als vak onderwezen, maar ook gebruikt om les in te geven bij andere vakken. Er is pas sprake van een drietalige school wanneer drie talen in een bepaalde verhouding worden gebruikt als instructie- of voertaal. De leerkracht geeft dan bijvoorbeeld gymnastiek, biologie, geschiedenis of aardrijkskunde in het Engels of Fries. Met drietalig onderwijs op de basisschool is CBS De Paadwizer een perfecte voorloper van het MVO (Meertalig Voortgezet Onderwijs) op het  CSG Liudger in Waskemeer. Een doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs wordt hiermee gelegd, een mooie stap in de samenwerking tussen De Paadwizer en CSG Liudger Waskemeer.