Smelne's Erfskip: 'Baseer ontwerp nieuwbouw Gomarus op oorspronkelijke Ambachtsschool'

DRACHTEN - De nieuwbouw van Gomarus aan de Burgemeester Wuiteweg moet er voor zorgen dat het huidige straatbeeld in tact blijft, vindt Smelne's Erfskip. Daarbij zou de architect in zijn ontwerp stijlelementen en materialen kunnen gebruiken van het oorspronkelijke gebouw uit 1909.

Smelne's Erfskip stelt dat in het jongste nummer van haar Magazine, dat volgende week woensdag uitkomt. De historische vereniging reageert daarmee op een publicatie in de Leeuwarder Courant van vorige week zaterdag. Daarin was een schetsontwerp opgenomen van de nieuwbouw, een ontwerp van BDG Architecten uit Zwolle. Smelne's Erfskip is onaangenaam verrast door het schetsontwerp en schaart zich achter de kritiek van Welstandscommissie Hûs & Hiem, die volgens het artikel op basis van zowel de plaats op het terrein (verder van de Wuiteweg af) als het bouwvolume (twee in plaats van drie bouwlagen) vreest voor leegte op het terrein. ,,Wij delen die kritiek, onder de kanttekening dat wij wat betreft die plannen over niet meer informatie beschikken dan het genoemde krantenartikel'', aldus Smelne's Erfskip. Recht doen aan geschiedenis Het getoonde ontwerp komt naar de mening van Smelne's Erfskip onvoldoende tegemoet aan haar eerdere pleidooi bij de gemeente. Daarin vroeg de vereniging om bij de uitwerking van de plannen recht te doen aan de geschiedenis van de school en haar belang voor Smallingerland. De opleiding voor ambacht en nijverheid aan de Burgemeester Wuiteweg is ongeveer een eeuw lang van grote betekenis geweest voor Drachten en omgeving. Dat het huidige gebouw niet kan blijven staan in verband met de technische staat, is volgens Smelne's Erfskip te verdedigen. ,,Het pand is geen rijks- of gemeentelijk monument. Van de oorspronkelijke eclectische, aan de Art Nouveau verwante bouwstijl van het in 1909 in gebruik genomen gebouw is door verbouwingen in 1952 (extra verdieping) en 1965-1969 (zeer ingrijpende verbouwing en uitbreiding) niets meer over. Het beeld wordt nu vooral bepaald door de monumentale bomen aan de straat. Het handhaven van de bomen en het vergroten van de levenskansen is uitgangspunt bij de gemeente.'' Gevoelens Ook voor het behoud van de voorgevel zijn volgens Smelne's Erfskip vanuit architectuurhistorisch perspectief weinig argumenten aan te dragen, hoewel dat wel het huidige straatbeeld intact zou laten en bovendien tegemoet zou komen aan gevoelens van historisch besef en nostalgie. ,,Gevoelens die bij veel Drachtsters leven, versterkt door het feit dat in de achterliggende jaren veel is verdwenen dat uit cultuurhistorisch oogpunt bewaard had moeten blijven. Smelne’s Erfskip heeft aan dat laatste haar bestaansgrond ontleend.'' Er is echter wel een acceptabel alternatief, vindt Smelne's Erfskip. En dat is een nieuw gebouw, dat qua uitstraling en vooral robuustheid er voor zorgt dat het huidige straatbeeld van de Burgemeester Wuiteweg zoveel mogelijk intact blijft. ,,Wij zouden het daarbij op prijs stellen dat beeldbepalende architectonische en stijlelementen, evenals de materialisering van het oorspronkelijke gebouw uit 1909 in een nieuw ontwerp zouden worden meegenomen.''