Nieuw bestuur Opsterlands Belang

Opsterland-Ooststellingwerf - De leden van Opsterlands Belang hebben in een bijzonder daarvoor uitgeschreven ledenvergadering Gea de Vries uit Hemrik en Anko Postma uit Nij Beets benoemd tot nieuwe bestuursleden.

Zij vullen Ymko de Graaf uit Beetsterzwaag aan in het vormen van het nieuwe OB-bestuur. Met enthousiasme en applaus werden de bestuurders verwelkomd. Ymko proostte op de nieuwe collega’s en was opgelucht dat er weer een voltallig bestuur gevormd kan worden. ,,Het wordt een boeiend jaar op weg naar de verkiezingen, dat ik met gedrevenheid tegemoet zie",  zo zegt Ymko. ,,We hebben er zin in en willen de mensen in Opsterland verrassen met nieuwe (politieke) initiatieven en blijvend interesseren voor de politiek in onze mooie gemeente", aldus Anko. Het bestuur wil de komende maanden vooral tijd steken in het bezoeken van alle Opsterlandse dorpen en bij verschillende verenigingen en organisaties aankloppen voor een hernieuwde kennismaking. Hierover volgt later meer. Gea sloot af met de woorden: ,,We willen de mensen helpen de deur weer op een kier te zetten, richting Opsterland.” Uit hun midden werd Anko gekozen als nieuwe voorzitter. Het bestuur is direct van start gegaan: de eerste afspraken worden al gemaakt.