Crossbaan Prikkedam mag geluidswal en -scherm laten staan

MAKKINGA - Crossbaan De Prikkedam in Makkinga hoeft een geluidswal en een scherm niet weer te verwijderen.

De gemeente Ooststellingwerf kreeg op 5 december vorig jaar een verzoek van een echtpaar om handhavend op te treden tegen de ophoging van de geluidswallen en het plaatsen van een geluidsscherm, twee dagen eerder op crossbaan Prikkedam. Volgens het echtpaar is er op de crossbaan grond afgegraven en opgehoogd en dat is verboden volgens het bestemmingsplan van 1980. Verder zijn er op de bestaande wallen schermen aangebracht op plaatsen waar voorheen geen schermen stonden. Ook dat is volgens de bezwaarmakers tegen de regels, omdat er aan de bestaande situatie niets mag worden gewijzigd. Hersteld Medewerkers van de gemeente zijn op 14 december gaan kijken. Zij constateerden dat direct langs de Prikkedam ter hoogte van de minicrossbaan een verzakte geluidswal over een lengte van circa 20 meter is hersteld en opgehoogd tot een hoogte van circa 3 meter. Verder is aan de zuidzijde van de minicrossbaan over een lengte van circa 20 meter een nieuwe geluidswal aangelegd met een hoogte van circa 2 meter. Verder zijn op de geluidswallen anderhalve meter hoge schermen van houten panelen (betonplex) geplaatst over een lengte van 50 meter. Tot 2011 heeft hier ook een geluidscherm gestaan. Volgens de gemeente vormen de aanpassingen een verbetering van de situatie. Na afweging van alle voors en tegens is het volgens het college niet wenselijk om een potentiële verbetering van de geluidssituatie voor omwonenden ongedaan te maken. Het plaatsen van schermen is niet in strijd met het op 20 december door de gemeenteraad vastgestelde voorbereidingsbesluit voor het hele motorcrossterrein. Volgens dat besluit is het verboden om het gebruik van de gronden te wijzigen. Het plaatsen van een geluidsscherm wijzigt het gebruik van het terrein niet. Het verzoek wordt daarom afgewezen. Vergunning Wel is voor de schermen een omgevingsvergunning vereist. Motorsportvereniging De Prikkedam is daarom uitgenodigd om binnen vier weken zo'n omgevingsvergunning aan te vragen. De helft van de nieuwe geluidswal ligt op grond met een natuurbestemming, maar de geluidswallen zijn vanuit de woningen van omwonenden nauwelijks waar te nemen. Bovendien is er sprake van herstel en het 'dichten' van een gat in een bestaande wal. Volgens het college mag ook de wal blijven liggen, omdat de gemeente al jarenlang bezig is de minicrossbaan planologisch mogelijk te maken. Het zou niet doelmatig zijn om de MSV te verplichten om de geluidswallen weer af te graven, terwijl ze binnen afzienbare tijd (weer) zonder vergunning mogen worden aangelegd.