Tegenlicht Meet Up: discussie-avond in Bakkeveen over toekomst Europa

Drachten - Op landgoed Nieuw Allardsoog in Bakkeveen wordt woensdag 22 februari vanaf 20.00 uur Tegenlicht Meet Up gehouden: een discussie-avond over de toekomst van Europa, naar aanleiding van de documentaire die VPRO Tegenlicht in december uitzond over ‘Eurotopia'. 

De discussie-avond wordt georganiseerd door Filosofische ontmoetingen Beetsterzwaag, in samenwerking met VPRO Tegenlicht. De discussie wordt gevoerd aan de hand van fragmenten van de documentaire Eurotopia. In het panel zitten onder meer Fries om utens Jelte Wiersma (correspondent Elsevier in Brussel), Bert Looper (historicus en directeur Tresoar Leeuwarden) en politici uit de regio. Verder zijn Groninger studenten uitgenodigd. Op 11 december zond VPRO Tegenlicht een documentaire uit over ‘Eurotopia’. Het moet anders in Europa, daar was een meerderheid van de kijkers het tijdens de uitzending over eens. De meningen verschilden vooral over de manier waarop. Eens of oneens met haar verhaal, de visie van Ulrike Guérot over een ander Europa deed in ieder geval veel stof opwaaien. Filosofische Ontmoetingen biedt graag ruimte om na te praten over deze aflevering. Inspraak van het publiek wordt toegejuicht en gewaardeerd. Toegang tot deze Meet Up is gratis en de avond duurt tot ongeveer 22.15 uur. Daarna kan doorgepraat worden in de bar. Kijk ter voorbereiding op je deelname vast naar de volledige documentaire op: http://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/speel.VPWON_1257587.html Aanmelden Deelnemen aan deze Meet Up kan door je op te geven via de website www.filosofischeontmoetingen.nl Contact voor nadere informatie of vragen: Hans von Burg, tel. 06-21 880 697, e-mail: info@filosofischeontmoetingen.nl