Democracity: Basisscholieren nemen raadzaal gemeente Opsterland over

Drachten - Negentien leerlingen van obs De Bôge uit Hemrik namen vanochtend de raadzaal van het gemeentehuis van Opsterland over. 

Kinderen uit de hoogste groepen van negen basisscholen in de gemeente Opsterland nemen deze week de raadzaal in het gemeentehuis in Beetsterzwaag over. Op uitnodiging van de gemeenteraad mogen zij ervaren hoe een gemeenteraad werkt en spelen ze het interactieve kinderraadspel Democracity. In dit spel bouwen zij zelf een stad en kiezen ze welke gebouwen en voorzieningen in de stad moeten komen. Kinderraadspel Democracity De stad staat in het midden van de raadzaal en bestaat in het begin alleen uit woningen. De kinderen staan voor de vraag wat er nog meer moet komen; bedrijven, veel groen, scholen en kinderopvang of liever een dierenasiel. Tijdens het spel richten de kinderen politieke partijen op en oefenen met het verdedigen van hun keuzes in een democratische samenleving. Om hun doel te bereiken moeten ze overleggen en samenwerken met andere partijen. Er zijn Opsterlandse raadsleden aanwezig om de leerlingen advies te geven en vragen over de overeenkomsten tussen het spel en de raad in Opsterland te beantwoorden. Verschillende politieke partijen in Opsterlandwerken om de beurt aan het spel mee. Ook burgemeester Ellen van Selm zal meerdere keren aanwezig zijn. Het spel wordt gespeeld onder leiding van ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat en is een kennismaking met de gemeentepolitiek. Deelnemende scholen Aan Democracity doen de volgende Opsterlandse basisscholen mee: OBS De Bôge uit Hemrik, OBS De Skâns uit Frieschepalen, OBS de Jasker uit Nij Beets, OBS De Trime uit Beetsterzwaag, GBS Eben Haëzer uit Ureterp, School Lyndensteyn uit Beetsterzwaag, CBS De Opdracht uit Ureterp, OBS School Loevenstein uit Gorredijk en OBS de Wjukslach uit Langezwaag.  Meer informatie over Democracity is te vinden op de website van Prodemos: www.prodemos.nl/democracity. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl