Stichting De Nije Kompanjons wint Nationale Motorbootvaren Prijs 2016

Opsterland-Ooststellingwerf - Tijdens de opening van Boot Holland in Leeuwarden heeft de jury van de Stichting Bevordering Motorbootvaren de Nationale Motorbootvarenprijs 2016 toegekend aan de Stichting De Nije Kompanjons van de Friese Turfroute.

De jury heeft bij haar beoordeling de volgende argumenten zwaar laten wegen. Het is een van de oudste initiatieven in Nederland om waterwegen te behouden voor de recreatievaart, sinds 1974 hebben de bemanningen van bijna 70.000 motorboten er veel plezier aan beleefd en de organisatie wordt geheel bemand door vrijwilligers. Daar kan nog aan worden toegevoegd, dat het bestuur naast haar promotionele taak de toekomst niet uit het oog verliest en blijft werken aan voorstellen voor verbeteringen van de route. Zo is er recent door de regionale overheid een bedrag van twaalf miljoeneuro  geïnvesteerd in de renovatie en verbetering van de Turfroute. Kortom, de organisatie van de stichting De Nije Kompanjons staat als een huis en de motorbootvaarders zullen nog vele jaren van een vaartocht langs deze prachtige route kunnen genieten. Stichting De Nije Kompanjons   De stichting is in 1974 opgericht om het voortbestaan van de Turfroute als toeristische trekpleister zeker te stellen. Provincie en gemeenten werden toen door de initiatiefnemers enthousiast gemaakt voor het plan om de betreffende vaarten bevaarbaar te houden. Een stichting werd opgericht om toezicht te houden op de nakoming van de toen gemaakte afspraken, zorg te dragen voor de promotie van de Turfroute en de bezoekers te begeleiden. De geheel door vrijwilligers bemande stichting is in de dagelijkse praktijk een partner en verlengstuk van de  provinciale en gemeentelijke instanties, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Turfroute en de  bediening van bruggen en sluizen. In 2016 maakten 1.350 motorboten gebruik van deze route.