Zes terreinen in beeld voor zonnepaneelvelden Ooststellingwerf

OOSTERWOLDE - De gemeente Ooststellingwerf heeft zes terreinen in beeld voor de plaatsing van zonnepanelen.

Naar aanleiding van het Ontwerp-facetbestemmingsplan 'Zonnepaneelvelden Ooststellingwerf' is een flink aantal reacties binnengekomen, die allemaal zijn verwerkt in de Nota Inspraak- en Overleg. Het plan ligt nu voor een periode van zes weken ter inzage, zodat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om zienswijzen naar voren te brengen. Eind vorig organiseerde de gemeente bijeenkomsten over mogelijke locaties voor zonnepaneelvelden. De gemeente organiseerde de bijeenkomsten om samen met inwoners de uiteindelijke keuze te bepalen voor de zonneveldlocaties, omdat zij voldoende draagvlak voor de locaties het belangrijkste vindt. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu op basis van de binnengekomen reacties een aantal locaties van de lijst geschrapt. Daarbij gaat het om de beoogde locaties bij de dorpen Appelscha (ten zuiden van de Drentseweg), Oldeberkoop, Makkinga, Waskemeer en Oosterwolde (Prandinga). De oorspronkelijke locatie bij Donkerbroek vervalt ook, maar in het ontwerp-bestemmingsplan is op veel grotere afstand van het dorp een perceel agrarische grond opgenomen dat ingericht kan worden met zonnepanelen. De dorpslocaties die uiteindelijk overblijven en wel worden opgenomen in het ontwerp- bestemmingsplan zijn: Appelscha Hoog, Haulerwijk, Oosterwolde (Houtwal) en de nieuwe locatie bij Donkerbroek. Dit geldt ook voor de Zandwinlocatie en de Weperbult (voormalige stort). Inwoners die een inspraakreactie hebben ingediend ontvangen deze week een persoonlijke brief met de reactie van de gemeente.