Tijdelijke woningen voor jongeren en statushouders nu in de verhuur

DRACHTEN - De tijdelijke woningen voor jongeren en statushouders worden begin mei opgeleverd, maar de verhuur is nu begonnen.

De bouw van 24 tijdelijke woningen in een appartementencomplex aan de Stationsweg in Drachten is in volle gang. Het zijn woningen voor een- of twee persoonshuishouden(s) met een slaapkamer. De woningen zijn specifiek voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Accolade is deze week gestart met de verhuur. Tijdelijk In Drachten is een tekort aan woningen voor jongere mensen en kleine huishoudens. Ook hebben de gemeente en Accolade de taak om de vluchtelingen met een verblijfstatus een woning te bieden. Op dit moment is de vraag naar woningen voor al deze groepen huurders actueel. Het is niet te voorspellen of deze vraag in de toekomst blijft. Daarom kiezen gemeente en corporatie voor tijdelijke woningen op deze plek. De huizen staan in principe voor een periode van 10 jaar. Jongeren De woningen zijn voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar en geschikt voor één of tweepersoonshuishoudens. Er geldt een tijdelijke huurovereenkomst van vijf tot zeven jaar. Zo blijft dit gebouw beschikbaar voor de jongere doelgroep. Voor jongeren tussen 18 en 23 jaar is een jongerenkorting mogelijk. Accolade is gestart met de verhuur van deze tijdelijke woningen. Wie staat ingeschreven als woningzoekende en op zoek is naar een leuke huurwoning in Drachten kan terecht op www.accolade.nl/stationsweg. Met de gemeente Smallingerland is de afspraak gemaakt om tien procent van deze woningen toe te wijzen aan statushouders. Dat betekent dat van de 24 woningen in dit gebouw drie daarvoor beschikbaar zijn. Ook voor statushouders geldt dat zij binnen de jongeren doelgroep moeten vallen.