Nieuwe vaccinatierondes GGD Fryslân

Drachten - In maart en april nodigt GGD Fryslân alle 9-jarige kinderen en 13-jarige meisjes in Fryslân uit om zich te laten vaccineren.

De 9-jarigen krijgen een vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio en bof, mazelen en rode hond (de DTP en BMR). De 13-jarige meisjes krijgen in maart of april de eerste HPV-vaccinatie. De tweede vaccinatie is na de zomervakantie. De HPV-vaccinaties verkleinen de kans op het krijgen van baarmoederhalskanker.  Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten. Om dat te verminderen is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in 1957 van start gegaan met vaccins tegen vier ziekten, namelijk difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Infecties kunnen ernstige gevolgen hebben. Daarom biedt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) inmiddels bescherming tegen twaalf infectieziekten.  Gezondheidsplein In Heerenveen, Drachten en Leeuwarden is er tijdens de vaccinaties een gezondheidsplein, waarbij ouders en kinderen kennis kunnen maken met allerlei aspecten rondom een gezonde en veilige leefstijl.