Samen voor een vitaler en aantrekkelijker winkelcentrum in Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf - Het winkelcentrum van Oosterwolde kan een flinke impuls goed gebruiken. Om te komen tot een vitaler en aantrekkelijker winkelcentrum zetten diverse betrokken partijen er nu samen de schouders onder.

Winkeliersvereniging Oosterwolde Promotion, de Commerciële Club Ooststellingwerf (CCO), de gemeente en de Rabobank hebben gezamenlijk de hulp ingeroepen van het platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’. Begin februari gaf Rob Weiss namens dit platform een presentatie. De reacties waren positief. De belangrijkste boodschap van deze avond was: samen kom je verder. Ontwikkel gezamenlijk nieuwe acties en activiteiten, waarmee de consument aan het winkelcentrum van Oosterwolde verbonden kan worden. ,,Een volgende stap is er altijd, maar die stap is voor elke plaats wel anders”, gaf Weiss aan. ,,Maar doe het in ieder geval wel samen, dat is bijna een ‘must’.” Het platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’ heeft in diverse plaatsen al tot een succesvolle omslag geleid. Tientallen betrokkenen hebben inmiddels aangegeven zich graag te willen inzetten om ook in Oosterwolde te komen tot een andere aanpak. Een traject dat van het centrum van Oosterwolde weer een vitaal en aantrekkelijk winkelgebied kan maken. ,,We kunnen terugkijken op een geslaagde kick-off”, aldus Ale Kort, voorzitter van de CCO. ,,Alleen ga je wellicht sneller, maar samen kom je verder. We gaan er voor!” Overigens staat ‘De Nieuwe Winkelstraat’ los van het Centrumplan Oosterwolde. Wordt bij het Centrumplan gekeken naar de herinrichting van het winkelgebied, bij ‘De Nieuwe Winkelstraat’ draait het om het varen van een andere koers, nieuw ondernemerschap. ,,Maar uiteraard zullen het Centrumplan en het traject van ‘De Nieuwe Winkelstraat” elkaar wel versterken”, aldus Henkjan van Zanten, voorzitter van Oosterwolde Promotion.