Politici debatteren met leerlingen Stellingwerf College Oosterwolde

Opsterland-Ooststellingwerf - Maandagavond 27 februari vindt er een bijzonder debat plaats op het Stellingwerf College in Oosterwolde. Die dag gaan derdejaars vmbo-scholieren in debat met aspirant-Kamerleden.

Hun ouders en een groep laaggeletterde taalcursisten uit de buurt doen ook mee. Met deze debatten daagt Stichting Lezen & Schrijven de aanwezige politici uit om een debat te voeren in gewone taal. De leerlingen hebben een professionele debattraining gevolgd en lessen over verkiezingen. Een jury reikt aan het eind van de avond de prijs uit voor de meest duidelijke politicus en voor de beste leerling-debater. Verkiezingsprogramma’s te ingewikkeld Het College voor de Rechten van de Mens constateerde afgelopen week dat politieke partijen laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking over het hoofd zien, omdat verkiezingsprogramma’s onbegrijpelijk zijn voor deze groepen. Ook jongeren hebben een lage betrokkenheid bij en weinig vertrouwen in de politiek. In december bleek uit onderzoek van de OESO dat 1 op de 5 vmbo-scholieren een taalachterstand heeft. Voor hen zijn verkiezingsprogramma’s helemaal abracadabra. Doel van deze debatten is de verkiezingen toegankelijk te maken voor jongeren en hen zo actief te betrekken bij democratie en samenleving. De debatten zijn onderdeel van een speciale lessenreeks die Stichting Lezen & Schrijven in samenwerking met de deelnemende scholen organiseert rondom de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Belang verkiezingsdebat in gewone taal Dat een verkiezingsdebat in 'gewone taal' van belang is, bewijst wel de lage betrokkenheid en het vertrouwen dat jongeren in de politiek hebben. Iets dat uit eerder onderzoek is gebleken: veel jongeren onder de 25 geven aan politiek maar ingewikkeld te vinden (31 procent), verder voelen ze zich niet begrepen door de potentiële leiders (46 procent) of ze denken dat politici niks geven om hun mening (66 procent). Ook denken veel jongeren dat ze door te stemmen eigenlijk geen invloed hebben op de politiek, blijkt uit onderzoek van jongerenplatform Stembus 2017. Verkiezingsprogramma's en debatten: 'Het moet simpeler' Door leerlingen actief te betrekken bij het proces naar de Tweede Kamerverkiezingen toe zijn zij, wanneer ze stemgerechtigd zijn, beter in staat een (stem)keuze te maken. Als jongeren de eerste keer gaan stemmen, is de kans groot dat zij dit later blijven doen. Dit vraagt niet alleen interesse en betrokkenheid van leerlingen, maar ook begrijpelijke verkiezingsprogramma's en debatten. Hier ligt een belangrijke taak weggelegd voor de Nederlandse politiek.