Golfbaan Appelscha niet blij met locatie Zonnepark

Drachten - Het gemeentelijk besluit om een groot deel van de beoogde zonneparken te concentreren op de locatie Appelscha-Hoog, heeft verregaande gevolgen voor Golfbaan Appelscha, meldt baanmanager Gretha Kruize. 

Al sinds de aankoop van de golfbaan in 2015 door eigenaar Hoveniersbedrijf Dijk, wordt er gesproken over uitbreiding van de golfbaan op het direct naastgelegen terrein. De afgelopen maanden hebben deze gesprekken met de gemeente zich geïntensiveerd en zijn de uitbreidingsplannen en ambities van de golfbaan uitgebreid toegelicht en gemotiveerd. Daarbij ging Golfbaan Appelscha uit van het gegeven dat een deel van de locatie, zo'n vijf hectare grenzend aan de Tilgrupsweg,  ontwikkeld zou worden tot zonnepark. Op basis van het bestaande recreatieve bestemmingsplan is korte tijd geleden door de Golfbaan een bod uitgebracht op een belangrijk deel van de aangrenzende percelen, zo'n elf hectare, bij de gemeente. Streep erdoor ,,Maar burgemeester en wethouders hadden ondertussen besloten tot forse uitbreiding van de zonneparklocatie op Appelscha-Hoog en daarmee een streep gezet door de bestemming dagrecreatie, waardoor de toeristische aantrekkelijkheid van Appelscha sterk afneemt. Met bijkomend gevolg dat alle beoogde extra werkgelegenheid open rondom het gebied Appelscha-Hoog middels dit gemeentelijke besluit onbereikbaar wordt", aldus Gretha Kruize. Te laag bod Wethouder Hans Welle van de gemeente Ooststellingwerf: ,,Er is lange tijd gesproken met de Golfbaan Appelscha over mogelijke uitbreiding. Uiteindelijk heeft de Golfbaan een bod uitgebracht voor de locatie Appelscha Hoog. Dit bod lag ver onder de marktwaarde van de grond. Dit is ook gecommuniceerd met de golfbaan. Het college heeft er mede daarom voor gekozen Appelscha Hoog mee te nemen in het ontwerp-bestemmingsplan voor de zonneveldlocaties." ,,De gemeente organiseerde eind vorig jaar bijeenkomsten om samen met inwoners de uiteindelijke keuze te bepalen voor de zonneveldlocaties, omdat zij voldoende draagvlak voor de locaties het belangrijkste vindt", voegt wethouder Welle daaraan toe. ,,Het college van burgemeester en wethouders heeft, op basis van de binnengekomen reacties, uiteindelijk de keuze gemaakt om Appelscha Hoog, Haulerwijk, Oosterwolde (Houtwal) en de nieuwe locatie bij Donkerbroek op te nemen in het bestemmingsplan. Dit geldt ook voor de Zandwinlocatie en de Weperbult (voormalige stort). Deze keuze is verwerkt in een ontwerp-bestemmingsplan. Dit ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 16 februari voor een periode van zes weken ter inzage." Blijven inzetten Golfbaan Appelscha trekt haar conclusies. ,,Dit betekent dit dat wij onze ambitie tot uitbreiding moeten bijstellen, maar wij zullen ons blijven inzetten voor de recreatieve ontwikkeling van Appelscha door: met de aanwezige oefenfaciliteiten een trekpleister te zijn voor beginnende en geoefende golfers, die zich (verder) willen bekwamen in de golfsport, zowel voor de inwoners regionaal als voor gasten van Buitenplaats de Hildenberg en omgeving. En door een aantrekkelijke en laagdrempelige golfbaan te bieden, waar men binnen een betrekkelijk korte tijd en tegen een bijzonder voordelige prijs een ontspannen en actieve ronde golf kan spelen."