Snelheid daalt op Wâldwei na campagne, maar toezicht blijft

DRACHTEN - De campagne van Rijkswaterstaat, politie en het Openbaar Ministerie op de N31 (Wâldwei) en N33 hebben succes gehad. Het aantal snelheidsovertreders is sinds de start van de campagne in mei 2016 gedaald met 48 procent op de N31 en met 55 op de N33.

De officiële campagneperiode is nu ten einde, maar de twee wegen blijven onder de aandacht van de politie. En de borden die aandacht vragen voor de maximumsnelheid blijven voorlopig staan. Zowel de politie als Rijkswaterstaat signaleerden voorafgaand aan de campagne dat veel weggebruikers de limiet van 100 km/uur op de N31 en N33 overschreden. Zij zetten daarom samen een campagne op. Belangrijke doelstelling was om het aantal extreme snelheidsovertreders te halveren. Zes maanden lang is er intensief campagne gevoerd op de N31 en N33. Met een combinatie van onder meer motto-borden langs de weg, intensieve politiecontroles, stickers met de limiet op de hectometerpaaltjes, promotieacties en online voorlichting is de geldende limiet onder de aandacht gebracht bij de weggebruikers. Naar de kant De politie heeft op beide wegen zowel opvallend als onopvallend gecontroleerd. De politie richtte zich daarbij vooral op de grovere overtredingen. Door snelheidsovertreders meteen aan de kant te zetten kon de politie met hen in gesprek gaan over hun rijgedrag. Daarbij werden soms ook beelden van de dashcam getoond. De staande houdingen hadden bovendien een preventief effect, omdat het ook voor de andere weggebruikers zichtbaar was dat de politie controleerde op de weg. Extreme hardrijders Uit metingen die voorafgaand aan de campagne en erna zijn gehouden, blijkt dat het aantal (extreme) hardrijders op beide autowegen flink is gedaald. Op de N31 is het aantal mensen dat de limiet van 100 km/uur overschrijdt, gedaald met gemiddeld 48 procent. Op de N33 is dit aantal met 55 procent gedaald. Ook zijn er een stuk minder extreme snelheidsovertreders op beide wegen. Zowel op de N31 als op de N33 is het aantal mensen dat 130 km/uur of harder rijdt, gedaald met 86 procent. Doelstelling van de campagne was dat het aantal extreme snelheidsovertreders zou dalen met minstens 50 procent, dit doel is dus ruim behaald. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde snelheid op de twee wegen duidelijk lager is na de campagneperiode. Op de N31 is de gemiddelde snelheid gedaald met 9 km/uur. Op de N33 is de gemiddelde snelheid gedurende de campagneperiode met 15 km/uur gedaald. Blijvende aandacht Hoewel dat de campagneperiode is afgelopen, blijven de N31 en N33 onder de aandacht van de politie. Met zowel opvallende als onopvallende voertuigen wordt op deze wegen nog regelmatig gecontroleerd op onder meer snelheid.