Gespreksgroep voor (ex-)mantelzorgers over rouwen

Drachten - Het Mantelzorgsteunpunt Opsterland houdt in maart vier bijeenkomsten voor zowel mantelzorgers als ex-mantelzorgers.

Deze worden begeleid door Edy Hoekema. Zij is zelf mantelzorger geweest en heeft in het verleden voor Humanitas en Yarden soortgelijke bijeenkomsten begeleid. Onderwerpen zijn onder andere individuele verlieservaringen, hoe kan een rouwproces verlopen, hoe zorg ik goed voor mijzelf, en hoe nu verder. De bijeenkomsten zijn op de woensdagen 8, 15, 22 en 29 maart van 14.00 tot 16.00 uur bij Timpaan Welzijn aan Molenlaan 6a in Beetsterzwaag (boven de Plus). Informatie en aanmelding: Yvonne Suiveer, Timpaan Welzijn, 06-25000644, y.suiveer@timpaanwelzijn.nl