Fittest in Gorredijk voor mensen met chronische aandoening of lichamelijke beperking

Opsterland-Ooststellingwerf -  Sport Fryslân hield zaterdag, in samenwerking met de buurtsportcoaches van Sport in Opsterland, in Sporthal De Skâns een fittest voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.

De deelnemers legden een fittest af, waarbij de balans, oog-hand-coördinatie en uithoudingsvermogen werd gemeten. De deelnemers kregen een beweegadvies en informatie over welke mogelijkheden om te bewegen er bij hen in de buurt zijn. Met deze test wordt de gezondheid/fitheid en de sportparticipatie van de inwoners van Opsterland in kaart en wordt geprobeerd de sportparticipatie te verhogen onder mensen die niet sporten of een chronische aandoening of lichamelijke beperking hebben.